Kołobrzeska nauczycielka, jako jedna z pięciu w Polsce, jedzie do Paryża w ramach programu „Solidarność. Podaj dalej”.

Agnieszka Wojciechowska, nauczycielka kołobrzeskiej Szkoły Podstawowej nr 3,   jako jedna z pięciu osób z Polski, weźmie udział w  międzynarodowym spotkaniu podsumowującym program edukacyjny „Solidarność. Podaj dalej!”, które odbędzie się w Paryżu w listopadzie tego roku. Organizatorzy programu to Fundacja Szkoły z Klasą oraz zagraniczni partnerzy La Ligue de l’enseignement (Francja) Fundación Cives (Hiszpania) i Centar za Mirovnije Studije (Chorwacja).

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami i ekspertami edukacyjnymi z innych krajów, a także do zaprezentowania efektów programu międzynarodowej publiczności. Polskę reprezentować będzie pięciu nauczycieli ze szkół, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i aktywnością.

Program „Solidarność. Podaj dalej!”, w którym nauczyciele „Trójki” brali udział w latach 2018 i 2019, daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych form dyskryminacji, uczy analizowania obrazów, budzi ciekawość i zainteresowanie innymi, rozwija krytyczne myślenie i wyobraźnię. Uczy analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło. Program opiera się na francuskiej akcji Jouons la Carte de la Fraternité prowadzonej przez La Ligue d’Enseignement od 2002 roku i realizowany jest w wymiarze międzynarodowym dzięki finansowaniu ze środków Komisji europejskiej, programu Erasmus+.

Dyrektor szkoły mgr Iwona Olszewska dziękuje  koordynatorce Agnieszce Zagdańskiej oraz całemu 10 osobowemu zespołowi pracującemu przy programie Fundacji Szkoły z Klasą „Solidarność. Podaj dalej!” za zaangażowanie, zapał i entuzjazm podczas dwuletniej realizacji zadań i celów projektu.