Radni jednogłośnie zadecydowali o stypendiach. Wolontariat w centrum uwagi – czy powinien być nagradzany?

Kołobrzescy radni zajęli się dzisiaj podjęciem uchwały w sprawie przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W trakcie dyskusji jednak poruszono temat wolontariatu – czy dzieci za udział w akcjach charytatywnych powinny otrzymywać punkty lub być nagradzane? 

Projekt uchwały, którym zajęli się radni, ustanawia stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, zwane „stypendiami” oraz doroczne nagrody.  Stypendia i nagrody mają być wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć, mają sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi oraz mobilizować ich do dalszej pracy.  Stypendia i nagrody przyznawane mają być  wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym młodym osobom, działającym w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film i innych, zamieszkującym na terenie miasta Kołobrzeg, które nie ukończyły 26 roku życia, a swoimi osiągnięciami i działaniami promują miasto Kołobrzeg.

Nagrody mogą zostać przyznane także dorosłym przedstawicielom kołobrzeskiego środowiska kulturalnego wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, działającym w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film i innych, zamieszkującym na terenie miasta Kołobrzeg, którzy swoimi osiągnięciami i działaniami promują miasto Kołobrzeg.

Stypendia mają charakter indywidualny i przyznaje się je raz w roku z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych w ramach zakładanego programu stypendium, który sporządzany powinien być na rok kalendarzowy, na który stypendium przyznano.

  • Dyskusja o stypendiach zaczęła się jeszcze w styczniu. Mówiłam o tym, że zajmujemy się osobami, które pomocy potrzebują. Ale dziękuję, że zajęliśmy się dziećmi uzdolnionymi artystycznie, bo one potrzebują tych pieniążków. Farby, sztalugi, instrumenty są bardzo drogie. Apeluję, byśmy podjęli ten projekt uchwały – mówiła Renata Brączyk (Klub radnych PiS).

Radna Małgorzata Grotto wyraziła swoje zadowolenie z tego projektu i zaznaczyła:

  • ...wiele osób nie chwaliło się swoimi sukcesami publicznie. Dzięki stypendiom będą mogły uczestniczyć w wielu ogólnopolskich konkursach. Dzieci uzdolnionych jest w Kołobrzegu bardzo dużo i jestem pewna, że dzięki stypendiom niedługo dowiemy się o ich sukcesach.

Zwróciła jednak uwagę na aspekt spraw związanych z wolontariatem:

  • Nie może tak być, że wolontariat dostaje punkty za udział w akcjach charytatywnych. To się mija z ideą wolontariatu. Nie może być tak, że uczymy dzieci, że za udział w akcji charytatywnej będzie miało tyle a tyle punktów. Dochodzi do sytuacji, że dziecko przychodzi i pyta, w ilu akcjach musi wziąć udział, by mieć tyle a tyle punktów na świadectwie

Takie stanowisko nie spodobało się radnej Izabeli Zielińskiej:

  • Co złego jest w tym, aby udział w akcjach był punktowany? Nikt w szkole nie dziękuje dzieciakom ani młodzieży? Jest podziękowanie od organizatorów, ale nie od szkoły. Dlaczego nie nagradzać ich choćby punktami za wolontariat? Jestem rozczarowana, jako pedagog strzeliła sobie pani w kolano.

Radna Grotto zaznaczyła, że sytuacja punktowania, nagradzania trwa od lat. Wyjaśniła, że dochodzi do skrajnych sytuacji wśród uczniów, które całkowicie przeczą idei wolontariatu:

  • Jeśli nazwiemy to działalnością na rzecz społeczną, to jak najbardziej nagroda powinna być. Jednak jestem przeciwna punktowaniu za udział wolontariuszy w akcjach charytatywnych. Sama idea wolontariatu i działalności charytatywnej nie powinna być nagradzana punktami

-odpowiedziała radna Grotto. Dyskusję podsumowała prezydent miasta Anna Mieczkowska:

  • Czy naprawdę trzeba za wszystko płacić? Kim jest wolontariusz? To osoba, która bezpłatnie i dobrowolnie bierze udział w akcjach charytatywnych. Byłam wiele lat wolontariuszem i do głowy mi nie przyszło upominać się o cokolwiek – mówiła prezydent. – To nie jest porażka pani Grotto, to jest opis naszych czasów, do których my doprowadziliśmy. Nagrodą jest podziękowanie od organizatora.

Radni ostatecznie zagłosowali za przyjęciem uchwały odnośnie stypendiów i nagród. 19 radnych zadecydowało jednogłośnie o jej przyjęciu.

Zobacz projekt uchwały, wzory wniosków i zasady przyznawania nagród i stypendiów: tutaj