Działania profilaktyczne w „Okruszku”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” zakończył się projekt profilaktyczny p.n.: „Bądź w realu, na trzeźwo”, realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019.

Planując działanie organizatorzy mieli na celu między innymi uwrażliwianie uczniów na sytuacje niebezpieczne i ryzykowne w zakresie  zażywania substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie umiejętności właściwego, bezpiecznego reagowania wobec tych zagrożeń.  Uwzględniono również zagadnienia nowe do niedawna bagatelizowane, a dotyczące zagrożeń jakie niesie ze sobą niekontrolowane korzystanie ze smartfonów   i  telefonów komórkowych.

W projekcie założono, że trudne treści profilaktyczne będą przekazywane  dzieciom i młodzieży za pomocą atrakcyjnych w odbiorze technik teatralnych i dramowych.

Jednym z partnerów w realizacji projektu był EDU-ARTIS Programy Edukacyjno-Profilaktyczne z Krakowa, który zaprezentował spektakl i poprowadził warsztaty  pt.: „Homotelefonikus”,  podczas których artyści poruszyli rosnący, problem uzależnienia młodych ludzi od smartfonów i telefonów komórkowych.

Natomiast TEATR STOP z Koszalina zaprezentował profilaktyczno-edukacyjny program teatralny pt.: „To szkodzi zdrowiu”, który w widowiskowej formie scenicznej, z użyciem elementów pantomimicznych, opowiedział o szkodliwości stosowania niektórych używek, głównie alkoholu.