6 milionów złotych dla Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Prawie 6 mln zł otrzyma Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. To dodatkowe środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020, które placówka przeznaczy na pokrycie większych kosztów rozbudowy medycznych przestrzeni i utworzenie Centrum Opieki Długoterminowej. Porozumienie przyznające jednostce dodatkowe dofinansowanie podpisali w piątek, 27 września 2019 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor jednostki Robert Szank.

 SZGiChP w Koszalinie zaplanował rozpoczęcie działań przy projekcie pod koniec grudnia 2019 roku. Przez moment wydawało się to mało realne, bo w wyniku przeprowadzonego w sierpniu br. przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, a koszt inwestycji wzrósł z blisko 14,2 mln zł do ponad 21 mln zł. Dyrekcja placówki zwróciła się więc do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania z eurofunduszy, na które władze samorządu województwa przystały.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Zagrażało nam unieważnienie postępowania i powtórzenie przetargu. Przy obecnej koniunkturze na rynku budowlanym wcale nie rokowało to uzyskania korzystniejszej oferty. Dzięki współpracy, życzliwości i zaangażowaniu Pana Marszałka udało się zbudować nowy montaż finansowy, który zapewni, że inwestycja przebiegać będzie zgodnie z planem – mówił dyrektor koszalińskiej placówki Robert Szank.

Po dokonaniu zmian wsparcie w Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zamiast prawie 12,7 mln zł wyniesie 18,5 mln zł. Budowa potrwać ma do września 2022 roku. Całość potrzebnej do realizacji kwoty uzupełnią także środki budżetu państwa, dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wkład własny szpitala.

Ta inwestycja i wsparcie to wyjście naprzeciw potrzebom placówki, a obszar działania szpitala jest coraz większy. Trafiają tu pacjenci nie tylko z Koszalina i okolic, ale z całego dawnego województwa koszalińskiego, i nawet z części województwa pomorskiego. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się uczynić wszystko, aby inwestycja nawet na moment nie była zagrożona. Udało się. Z pomocą przyszły dodatkowe fundusze europejskie, dzięki czemu szpital wzbogaci się o przestrzeń oznaczającą wygodę i komfort dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów, a przede wszystkim pacjentów – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy, że Centrum Opieki Długoterminowej będzie nowoczesnym dwupiętrowym obiektem w strukturach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Pierwsza kondygnacja pomieści izbę przyjęć na oddział łóżkowy, dział rehabilitacji z salami do kinezyterapii, gabinetami terapii grupowej i indywidualnej, gabinetami specjalistycznymi oraz zapleczem z funkcjami technicznymi  i technologicznymi. Na drugiej kondygnacji umiejscowiony zostanie 47-łóżkowy oddział z pokojami trzyosobowymi ze wspólnymi węzłami sanitarnymi, a także gabinetami lekarskimi, zabiegowymi i socjalnymi. W obiekcie, do którego z istniejącego kompleksu szpitalnego poprowadzi na wysokości drugiego piętra łącznik, wyposażony zostanie w dwie windy. To praktyczne rozwiązanie pozwoli z kolei na korzystanie przez pacjentów oddziału z diagnostyki i konsultacji z dziedziny innych specjalności medycznych bez potrzeby transportu na zewnątrz budynku. Wejście do nowego Centrum znajdować się będzie od ulicy Dąbrowskiego, gdzie dodatkowo przewidziano miejsca parkingowe.

Inwestycja wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”.