Biuro podróży ogłosiło upadłość -Urząd Marszałkowski informuje, gdzie uzyskać pomoc.

W związku z kierowanymi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pytaniami  pytaniami, dotyczącymi ogłoszenia niewypłacalności przez Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z.o.o, Urząd przekazuje oficjalne informacje: 

W przypadku upadku biura podróży, pomocą dla turystów poza granicami kraju zajmuje się Urząd Marszałkowski województwa, w którym firma jest zarejestrowana. Organem, do którego powinni się zwrócić klienci Neckermann Polska będący poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Kontakt: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Tel. +48 22 597 95 40, +48 22 597 95 43, +48 22 597 95 45, + 22 597 95 41, adres email: dkpit@mazovia.pl

Osoby, które dokonały wpłat za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, wszelkie informacje uzyskają pod numerem + 48 22 563 11 00 lub adresem e-mail nm.odwolanie@allianz.com  – w godzinach 8.00 – 16. 00.

Dla osób przebywających poza granicami kraju uruchomiona zostanie 24 godzinna infolinia: +48 22 522 29 00.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego monitoruje sytuację. Dotychczas otrzymaliśmy jeden sygnał od pary przebywającej w Hiszpanii, mieszkańców naszego regionu. Rola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego może być tylko pomocnicza – kontaktujące się z urzędem osoby informujemy w jaki sposób mogą otrzymać pomoc od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

informuje Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego.