Muzyczna dekada artystycznej uczelni. Światowe gwiazdy jazzu na inaugurację roku akademickiego.

Nadchodzący rok akademicki dla Akademii Sztuki w Szczecinie będzie wyjątkowy. To właśnie w nim mija 10 lat od jej powstania. Z okazji jubileuszu uczelnia zaplanowała w szczecińskiej filharmonii szereg wydarzeń artystycznych. Inauguracja roku 2019/2020 wraz z koncertem odbędzie się 3 października.    

 Uczelnia swoje świętowanie rozpocznie od inauguracji nowego roku akademickiego oraz koncertu w którym udział wezmą światowe gwiazdy jazzu: Keyon Harrold, Liz Wright, Marcin Wasilewski Trio, a także Chór Akademii Sztuki. Podczas wydarzenia przypomniana zostanie historia uczelni, ale także zaangażowanie i wpływ Wspólnoty Europejskiej na jej powstanie oraz rozwój. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz wsparte środkami z budżetu województwa.

Kolejne wydarzenia artystyczne, zorganizowane w ramach jubileuszu, odbędą się w listopadzie, styczniu, kwietniu i październiku przyszłego roku. Będą to m.in. koncert finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Carla Loewe, koncert noworoczny w wykonaniu wykładowców i studentów Akademii Sztuki czy koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu i Orkiestry Akademii Sztuki w Szczecinie.

Szczecińska Akademia Sztuki jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Choć powstała w 2010 r. to swój nowoczesny kształt zyskała 3 lata później głównie dzięki środkom unijnym z RPO WZ 2007-2013 oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Uwzględniając potrzeby dydaktyczne uczelni oraz oczekiwania szczecinian zrewitalizowano zabytkowy budynek Pałacu pod Globusem. Tym samym stworzono przestrzeń publiczną, która realizuje działania artystyczne, kulturalne i edukacyjne, dostępne zarówno dla społeczności akademickiej, jak i mieszkańców oraz turystów.

Więcej o koncercie: Koncert Inaugurujący Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuki w Szczecinie