Modernizacja dróg powiatu drawskiego  

Powiat Drawski skorzysta z unijnej pomocy przewidzianej na przebudowę dróg powiatowych. Eurofundusze – w wysokości 3 mln zł – przeznaczy na pierwszy etap remontu trasy nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będlino-Sośnica. Modernizacja obejmie prawie 1,2 km drogowej infrastruktury w Będlinie. Umowa gwarantująca unijne dofinansowanie podpisana zostanie w środę, 18 września 2019 roku w Drawsku Pomorskim. Podpisy na dokumentach złożą członek Zarządu Województwa Janusz Gromek i starosta drawski Stanisław Cybula.

W pierwszym zaplanowanym na ten rok etapie, zmiany na drodze powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będlino-Sośnica przewidują rozbudowę trasy na odcinku blisko 1,2 km w Będlinie i dalej w kierunku Sośnicy, a także budowę tam zatoki autobusowej oraz ciągów pieszych, modernizację skrzyżowań i zjazdów czy poprawę kanalizacji deszczowej, jak i wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. Inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie powiatu drawskiego, ułatwi dojazd do drogi krajowej numer 10 (docelowo S10) stanowiącej infrastrukturę sieci TENT, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo w ruchu samochodowym w tym właśnie miejscu.

Koszt przedsięwzięcia drawskie starostwo wyceniło na prawie 3,6 mln zł. Urząd Marszałkowski – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – dołoży do inwestycji prawie 3 mln zł. Efekty prac powinniśmy poznać najpóźniej do grudnia 2019 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 20140-2020 „Zrównoważony transport, działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.