Przewodniczący Rady zarzuca Prezydent Miasta kłamstwo. Powody przesunięcia terminu sesji nadal nie są znane.

Po naszej wczorajszej publikacji: Przesunięty termin sesji a urlopy radnych, czyli “skomplikowana” sprawa. Ważą się losy przewodniczącego Rady przewodniczący RM Jacek Woźniak na swoim profilu w portalu społecznościowym odniósł się do wypowiedzi prezydent miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej sugerując, że prezydent okłamała dziennikarzy w temacie złożenia uchwał zmian budżetowych, dotyczących m.in. podwyżek dla MOPS i środków dla piłkarek i koszykarskiej Kotwicy. 

  • Informuję i prostuję: Anna Mieczkowska nie skierowała pod obrady Rady Miasta żadnej uchwały dotyczącej podwyżek w MOPS, 70 tysięcy dla koszykarskiej Kotwicy i 80 tysięcy dla piłkarek AP Kotwica Kołobrzeg. Jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej – kłamie

pisze przewodniczący Jacek Woźniak.

Przypomnijmy, że projekty uchwał są składane w terminie 10 dni przed posiedzeniem Rady Miasta. Przewodniczący jednak w swoim wpisie nie dodał, że wyjątkiem są uchwały dotyczące zmian w budżecie – jest to termin 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W momencie, kiedy przewodniczący pisał słowa o kłamstwie, skarbnik miał jeszcze ustawowy czas na złożenie uchwał.  Termin ten mija dzisiaj.

  • W praktyce skarbnik zawsze pracuje nad zmianami do ostatniej chwili i uchwała dotycząca zmian wpływa do biura Rady w ostatnim możliwym terminie

– mówi rzecznik prasowy prezydent miasta Michał Kujaczyński.

Co ważne, zmiany w budżecie są stałym punktem w porządku obrad i przewodniczący Jacek Woźniak jako wieloletni samorządowiec doskonale o tym wie. Jednak w całej tej sprawie nie chodzi o to, czy uchwała dotycząca zmian w budżecie została już fizycznie złożona, ale o temat przesunięcia terminu sesji, czego przewodniczący już nie wytłumaczył i do czego się już nie odniósł. Termin sesji został wbrew wcześniejszym ustaleniom przesunięty, a Prezydent Miasta o nowym terminie dowiedziała się od dziennikarzy.

  • Wypowiedź Przewodniczącego Rady opublikowana na jego FB jest rozpaczliwą próbą przykrycia faktu, że mając w ręku trzynaście projektów uchwał oraz wiedzę, że projekt zmian w budżecie wpłynie zgodnie z terminem, co ma miejsce przed każdą sesją, przesuwa termin posiedzenia z wyłącznie znanej sobie przyczyny, lub z przyczyn podanych przez Pani redakcję

– dodaje rzecznik.

Przypomnijmy wszystkie uchwały, które zostały złożone do Rady Miasta:
1) w sprawie uchylenia uchwały Nr V/70/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowych i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”;
2) w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg;
3) w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg do Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „NIWA” w Kołobrzegu;
4) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg (wraz z wnioskiem);
5) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg (wraz z wnioskiem);
6) w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców;
7) w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 6 lat, części działki o numerze 4/2 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej o powierzchni 84 m2;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu;
10) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu położonego pomiędzy ulicami Mazowiecką i Żurawia;
11) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego;
12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową.
13) w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta i nadania jej nowego Statutu.

Uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta, zgodnie z ustawą i według zapewnień magistratu, również wpłyną w terminie, czego pilnuje sam skarbnik Grzegorz Czakański. Jeśli do tej pory skarbnik wykonywał swoją pracę bez zarzutu, nie ma powodów twierdzić, że tym razem może być inaczej, i przewodnicząc y z pewnością o tym również wie. Zupełnie inną sprawą jest fakt, skąd zostały przesunięte środki, czy miasto uzgodniło sposób przekazania dotacji dla wymienionych klubów sportowych, ale do tych tematów wrócimy po sesji Rady Miasta, kiedykolwiek by ona nie była.

 

1 thought on “Przewodniczący Rady zarzuca Prezydent Miasta kłamstwo. Powody przesunięcia terminu sesji nadal nie są znane.

  1. Przewodniczący Rady Miasta ma “Rację”. Mówienie, że zostało skierowane do Rady Miasta jest jedno znaczne z tym, że Rada Miasta to otrzymała, a nie, że otrzyma w określonym czasie.
    Jakby służby Pani Prezydent przekazały informację, że skierują uchwały do Rady Miasta, to można dywagować w ten sposób jak mówią przedstawiciele urzędu. W sytuacji przedstawionej w artykule rację ma Przewodniczący Jacek Woźniak !!!!!

Komentowanie zamknięte