2019: Zobacz, gdzie nie można zaklejać urzędowych obwieszczeń – w tym plakatów wyborczych.

Kandydaci i komitety wyborcze mogą naklejać plakaty teoretycznie wszędzie, gdzie tylko uzyskają na to formalne pozwolenie. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym Prezydent Miasta Anna Mieczkowska wyznaczyła miejsca na urzędowe, bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich Komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Takich punktów wyznaczono 7:
Błękitna – osiedle Radzikowo
Jedności Narodowej – przy ul. Klonowej
Tuwima – osiedle Radzikowo
Spacerowa – przy parku
Nowogródzka – osiedle POdczele
Rzemieślnicza – osiedle Rzemieślnicze
Chodkiewicza – osiedle Ogrody

Co ważne: na tych słupach obowiązuje zakaz zaklejania urzędowych obwieszczeń.

Komitety wyborcze powinny sposób naklejania plakatów uzgodnić z dzierżawcą pod nr telefonu: 887 25 25 85 lub pod adresem e-mail: biuro@slupy.pl