Skarga uznana za bezzasadną

Wracamy do tematu skargi, która wpłynęła do Rady Powiatu, a o której pisaliśmy tutaj: Zastrzeżenia wobec publikacji. Złożona skarga do radnych, starosty i prezydenta. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyznała, że rozstrzygnięcie istniejącego sporu na tle polemiki z zawartymi w publikacji informacjami o charakterze wiedzy historycznej nie będzie przedmiotem pracy komisji. Nie dopatrzono się również błędów formalnych w podjętych przez Zarząd Powiatu działaniach. Jednocześnie komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu podjęcie niezbędnych działań tak, aby w przyszłości wykluczyć lub możliwie ograniczyć możliwość zaistnienia podobnych sytuacji, które mogą budzić kontrowersje i wywoływać oburzenie części publicznej w aspekcie niewłaściwego rozdysponowania publicznych środków finansowych.
Z takim stanowiskiem Komisji zgodziła się większość radnych.  Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu skargę uznano za bezzasadną. 11 radnych głosowało “za”, nikt nie był przeciw.