Z Barlinka do Pełczyc na rowerze. Środki UE na dalszy odcinek trasy

Odległość z Barlinka do Pełczyc będzie można pokonać na rowerze. Władze Pełczyc wybudują bowiem odcinek ścieżki do granic gminy, który docelowo połączy się barlinecką częścią trasy. Stworzenie prawie 5 kilometrów nowoczesnej infrastruktury otrzyma ponad 2,5 mln zł wsparcia  z RPO WZ 2014-2020.

Budowa trasy dla cyklistów łączącej obie gminy to efekt współpracy lokalnych samorządów. Dzięki prawie  5-kilometrowemu odcinkowi, który powstanie z Pełczyc do granic gminy, na rowerze będzie można niebawem dojechać do centrum Barlinka. Droga stanowić ma przede wszystkim alternatywę dla transportu samochodowego, ułatwiać dojazd np. do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także pozytywnie wpływać na środowisko naturalne znacząco ograniczając emisję zanieczyszczeń.

Koszt inwestycji władze Pełczyc oszacowały na 3 mln zł. Urząd Marszałkowski – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – dołoży do przedsięwzięcia ponad 2,5 mln zł. Gmina zaplanowała prace od sierpnia 2019 roku do września 2020 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.4 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych”.