Korzyści w służbie zdrowia (wideo)

Poseł do Parlamentu Europejskiego minionej kadencji Czesław Hoc zorganizował dzisiaj konferencję prasową z tematyką dotyczącą służby zdrowia. Obecny był Wojciech Młynarski, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych oraz Henryk Carewicz, członek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 

Obecni podczas konferencji mówili o zmianach, które szykowane są w służbie zdrowia, w tym o środkach na podwyżki płac. Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia otrzyma 178 mln złotych, dzięki czemu  na świadczenia opieki zdrowotnej w tym roku będzie 3,8 mld złotych. ZOW NFZ planuje m.in. podnieść wycenę świadczeń w leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i leczeniu psychiatrycznym. Planowane jest również podniesienie od ryczałtu za świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych SOR i szpitalnych izbach przyjęć, podobnie jeśli chodzi o wycenę w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Planowane jest zwiększenie środków na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę paliatywną  i hospicja, a także na nowoczesne programy lekowe i chemioterapię.

  • Wszyscy świadczeniodawcy z rynku zdrowia dostaną wymierne korzyści – mówił Czesław Hoc.

Jedną z takich korzyści jest możliwość zatrudnienia przez lekarza rodzinnego młodego lekarza po LEK-u (Lekarskim Egzaminie Końcowym), a jeszcze bez specjalizacji, za kwotę 5 tysięcy złotych. Lekarz ten będzie świadczył opiekę zdrowotną dla mieszkańców oddalonych od miejsca ośrodka zdrowia.

  • Jest zapis, że lekarz taki może pracować na terenie mającym poniżej 50 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy, jeśli zagęszczenie jest mniejsze, a u nas po wsiach popegeerowskich jest dużo takich terenów. Taki młody lekarz będzie mógł świadczyć usługi – dodawał Cz. Hoc.

Podczas konferencji była również mowa o tomografie w Kołobrzegu. Więcej w materiale wideo.