Zmiany w zarządzaniu miastem. Sekretarz zostaje zastępcą prezydent, a sekretarzem – sekretarz z innej gminy.

Dziś prezydent Anna Mieczkowska przedstawiła swoją nową zastępczynię ds. gospodarczych. To stanowisko od 1 sierpnia obejmie dotychczasowy sekretarz miasta Ewa Pełechata.  Stanowisko sekretarza natomiast obejmie Ewa Pawłowska – obecny sekretarz miasta Cedynia.

Dotychczasowej sekretarz przedstawiać bliżej nie trzeba. Od czasu odejścia Moniki Foremnej – Pilarskiej przez okres 3 miesięcy zajmowała się sprawami należącymi do zakresu zastępcy ds. gospodarczych. Jej zaangażowanie, doświadczenie, znajomość miasta i urzędowych procedur sprawiły, że była naturalnym i najlepszym kandydatem do objęcia tego stanowiska. Wykształcenie:
1. Uniwersytet Szczeciński – matematyka;
2. Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe organizacja i zarządzanie oświatą;
3. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie – studia podyplomowe nadzór pedagogiczny;
4. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie – studia podyplomowe administracja publiczna.
Doświadczenie zawodowe:
Od 1990 roku nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół im. „Henryka Sienkiewicza”.
Od 2007 roku Sekretarz Miasta Kołobrzeg.

Nowa sekretarz miasta jest obecnym Sekretarzem Miasta Cedynia, a funkcję sekretarza (w różnych gminach) pełni od roku 1991. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podkreśliła, że doświadczenie zawodowe Ewy Pawłowskiej będzie dla niej dużym wsparciem w codziennej pracy Urzędu.

Wykształcenie:

  1. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – tytuł magistra pedagogiki.
  2. Uniwersytet Szczeciński , Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe w zakresie Prawa Administracyjnego i Samorządowego.
  3. Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu, Wydział Prawa i Bankowości- studia podyplomowe w zakresie Akademia Liderów Samorządowych.

Doświadczenie zawodowe:

  1. in. nauczyciel ( Punkt Filialny w Dębogórze ), dyrektor przedszkola (Przedszkole Przyzakładowe Zakładu Rolnego w Dębogórze, Gminne Przedszkole w Krzywinie), dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Widuchowej.

Od 01 kwietnia 1991 r. – Sekretarz Gminy Widuchowa, od 02 lutego 2015 r. – Sekretarz Cedyni.

Więcej informacji w materiale wideo: