W nowej formie i w nowym miejscu: pomnik Nadberezeńców stanie przy VI Dywizji Piechoty

Przypomnijmy: w marcu br. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców w ZSRR w Kołobrzegu przedstawił projekt pomnika pamięci ofiar. Pierwotnie zaproponowano lokalizację w dzielnicy uzdrowiskowej, ale spotkało się to ze sprzeciwem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, gdyż w pobliżu znajdował się cmentarz żydowski. Zastrzeżenia budził również zbyt realistyczny obraz pomnika – przedstawiał on bowiem kata z NKWD, który strzałem w tył głowy mordował klęczącą ofiarę. Obecnie zmieniona została koncepcja pomnika, zaś jego umiejscowienie zaplanowano przy ulicy VI Dywizji Piechoty, na terenie zielonym między Cmentarzem Wojennym a parkingiem Cmentarza Komunalnego.

  • Na tę chwilę czekamy na uwzględnienie w planie przestrzennym zagospodarowania miasta. Wizja pomnika została zmieniona ze względu na głosy, że jest zbyt realistyczna – mówi Krzysztof Nowacki ze Stowarzyszenia. – Mamy nadzieję, że niedługo wszystkie procedury zostaną zakończone pozytywnie i przystąpimy do realizacji projektu, na który cały czas zbieramy fundusze.

Zbiórka na budowę pomnika trwa, ma być on pokryty ze środków zebranych przez Komitet. Zebrane na tę chwilę środki mogą pokryć budowę fundamentów i tablicę informacyjną. Całkowity koszt ma zamknąć się w kwocie 450 tysięcy złotych. Przypominamy dane do wpłaty:
Bank PeKaO S.A.52 1240 6508 1111 0010 8590 7576
Przelewy zagraniczne: PL 52 1240 6508 1111 0010 8590 7576
SWIFT PKOPPLPW
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: KRS: 0000751511.