Od dziś można składać wnioski o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej

Od dziś można składać wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej. Świadczenie wychowawcze – tzw. 500 plus – będzie przysługiwało na wszystkie dzieci bez względu na dochody. Świadczenie “Dobry Start” – czyli 300 plus – na dziecko uczące się przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.  Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Od 1 sierpnia rozpoczną się przyjęcia interesantów ubiegających się o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń w formie papierowej. Interesanci będą przyjmowani w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej. Przyjęcia interesantów będą odbywać się w godzinach:

8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy
10.00- 14.30 w czwartek
Piątek jest dniem bez interesanta. Druki w formie papierowej dostępne będą w siedzibie MOPS po 15.07.2019r.
Rezerwacja elektroniczna na nowy okres świadczeniowy zostanie uruchomiona po 20.07.2019r.

Z dostępnych informacji wynika, że na tę chwilę bardzo trudno jest złożyć wniosek elektronicznie ze względu na obciążenie serwerów. Cierpliwym proponujemy zaczekać lub spróbować w późniejszych godzinach.