Modernizacja infrastruktury sportowej w “Sienkiewiczu”

Dziś nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego, który udzielił wsparcia finansowego w kwocie 18.500 złotych z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w roku 2019. Dofinansowanie dotyczy Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Powiat ze swojej strony dokłada kwotę 20.000 złotych. Inwestycja polegać będzie na wymianie oświetlenia, odmalowaniu sali gimnastycznej oraz zakupie sprzętu sportowego. Umowę podpisali: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wicestarosta Jacek Kuś.

Fot. główne: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 

Transmisję konferencji można zobaczyć tutaj: