Zmiany w komisjach stałych Rady Miasta. Brączyk, Rzepka, Lewandowski i Barwinek nowymi przewodniczącymi.

Radni podczas dzisiejszego głosowania zmienili składy osobowe poszczególnych Komisji Rady Miasta. Wybrano również nowych przewodniczących.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza zwiększyła się do liczby: 8 radnych, Komisja Prawa – do 8, Komisja Społeczna: do 8 oraz jak się łatwo domyślić: Komisja Sportu i Turystyki: również do 8 radnych.  Radny Artur Dąbkowski zwracał uwagę, że byłoby może lepiej, gdyby ilość osób w komisjach była nieparzysta, w razie na przykład patowej sytuacji, gdy głosowanie nie przynosi rozstrzygnięcia. Przewodniczący RM Jacek Woźniak jednak wskazał, że zarówno składy osobowe, jak i ilość, już zostały ustalone podczas spotkania z przewodniczącymi klubów i apelował, by nie zmieniać w tej chwili ustaleń, które udało się już wypracować. Mimo to, radny Dąbkowski jednak złożył poprawkę, aby komisje składały się z 9 członków.

  • To może w ogóle nie ustalajmy limitów, kto ile zgłosi, tyle będzie…? – pytał wiceprzewodniczący Krzysztof Plewko.

Radna Karolina Szarłata – Woźniak również wskazała, że to bez sensu, gdyż wystarczy, że jeśli będzie wynik 4 do 4, to najwyżej komisja nie wypracuje stanowiska, a przy nieparzystej wystarczy, że jedna osoba wstrzyma się od głosu, jest sytuacja podobna. Ostatecznie radny Dąbkowski wycofał poprawkę.

I tak zgodnie z ustaleniami zaproponowano następujące składy:

Komisja Budżetowo – Gospodarcza: Maciej Bejnarowicz, Bartosz Bieńkowski, Piotr Lewandowski, Dariusz Zawadzki, Adam Hok, Agnieszka Trafas, Izabela Zielińska, Jacek Woźniak.

Komisja Społeczna: Renata Brączyk, Maciej Bejnarowicz, Małgorzata Grotto, Piotr Lewandowski, Łukasz Zięba.

Komisja Prawa: Piotr Rzepka, Bogdan Błaszczyk, Artur Dąbkowski, Maciej Bejnarowicz, Jacek Woźniak.

Komisja Sportu i Turystyki: Jacek Kalinowski, Małgorzata Grotto, Przemysław Kiełkowski, Kamil Barwinek i Adam Hok.

Do szefowej Komisji Budżetowo – Gospodarczej kandydaturę radnej Izabeli Zielińskiej zgłosiły dwa kluby: Prawa i Sprawiedliwości oraz OK Jacka Woźniaka.

  • Chciałem sprecyzować, czy kandydaturę radnej Zielińskiej zgłosiły dwa kluby? Bo ja się zastanawiałem nad poparciem, ale jeśli klub PiS popiera, to ja nie będę – zaczepił radny Dąbkowski.

Podczas głosowania radna Zielińska przegrała jednym głosem, za radnym Piotrem Lewandowskim głosowało 10 za. Kandydaturę Piotra Rzepki poparło 18 radnych. Za radną Renatą Brączyk zagłosowało 19 “za”, przy czym sama radna Brączyk była przeciw. Dlaczego…?

  • Najmocniej przepraszam, ale jeśli ktoś mi nie ufa, to nie mogę pracować, rezygnuję z szefowania komisji – uzasadniła radna.

Był tylko jeden głos wstrzymujący się: radnego Dariusza Zawadzkiego.  Przewodniczący jednak zwrócił uwagę, że nie można tego “odkręcić”, jeśli chce rezygnacji, musi to zrobić w zwykłym trybie. Do tego, aby nie rezygnowała, zachęcała między innymi radna Izabela Zielińska.  Oficjalnie radna Renata Brączyk jest przewodniczącą Komisji Społecznej i warto wspomnieć, że we wszystkich głosowaniach otrzymała najwyższy wynik głosów.  Radni w kolejnym głosowaniu wybrali 16 głosami “za” nowego przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki, którym został radny Kamil Barwinek.