Drogowe priorytety w powiecie

We wtorek 18 czerwca 2019 roku w Biurze Rady i Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z włodarzami gmin Powiatu Kołobrzeskiego.
Na spotkaniu Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski podniósł kwestię wspólnego stworzenia wieloletniego harmonogramu prac remontowych i inwestycji drogowych w poszczególnych gminach. Poruszył temat ustalenia priorytetów drogowych dla każdej z gmin i ich sukcesywnej realizacji, w zależności od ich zakwalifikowania do remontów bieżących czy zadań inwestycyjnych. Starosta zaproponował, aby druga połowa 2019 roku oraz rok 2020 były czasem stworzenia pakietu dokumentacji technicznych, gotowych do realizacji w momencie pojawienia się dodatkowych środków finansowych czy możliwości aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne.

Wicestarosta Jacek Kuś wskazywał na fakt, iż Zarząd przygotowuje się do pierwszego budżetu w nowej Radzie i ma to być dokument odpowiadający potrzebom gmin i z nimi skonsultowany. Ważną kwestią jest również proporcjonalne rozłożenie inwestycji i środków finansowych na poszczególne samorządy. Dlatego wpisanie do budżetu powiatu zadań drogowych na przyszły rok, mają poprzedzić kolejne spotkania Zarządu, włodarzy gmin, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i Skarbnika Powiatu.