Projektant chce estakady, miasto – tunel. Co ostatecznie powstanie?

W czwartek, 16 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK oraz firmy IDOM z Prezydent Miasta Anną Mieczkowską oraz radnymi Rady Miasta Kołobrzeg. To kolejne spotkanie w sprawie inwestycji „kolejowych” w Kołobrzegu. 

Firma IDOM opracowuje dla PKP PLK dokumentację projektową „Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin na odc. Słupsk – Szczecin Dąbie przez Koszalin – Stargard/Kołobrzeg – Goleniów obejmującym linie kolejowe nr 202, 351, 401 i 402”. Czwartkowe rozmowy były kontynuacją spotkań w sprawie rozwiązań komunikacyjnych wiążących się z przebudową trakcji kolejowej na terenie naszego miasta.

Spotkanie poświęcone było planom budowy przejazdu przez tory w rejonie ulic Myśliwska, Fredry i Chodkiewicza. Jak dotąd żaden z wariantów zaproponowanych przez IDOM nie zyskał pełnej akceptacji miasta – warianty zakładały głównie budowę estakad. Urząd zwrócił się z prośbą, aby projektanci rozważyli możliwość budowy tunelu, tak by zminimalizować rozbudowę kubatury drogowej w części uzdrowiskowej Kołobrzegu. Dotychczas wariant tunelowy był pomijany ze względu na trudne uwarunkowania gruntowo-wodne oraz liczne sieci infrastruktury technicznej przecinające analizowany teren. Zaprezentowany po raz pierwszy na wczorajszym spotkaniu wariant opracowany przez IDOM zakłada ruch samochodów i pieszych na poziomie „-1” czyli otwarty tunel z wiaduktem kolejowym u góry. Tunel mógłby łączyć ulice: Myśliwską, Fredry i Chodkiewicza. W trakcie dyskusji pojawił się pomysł, aby tunel łączył ulicę Myśliwską z ulicą Kołłątaja. Projektanci do następnego spotkania rozważą, czy uwarunkowania terenowe pozwalają na taką możliwość.

Rozmowy dotyczyły także przeniesienia rampy kolejowej i placu przeładunkowego, połączenia jeszcze przed Kołobrzegiem linii kolejowych 402 i 404 (biegnących na kierunki Koszalin i Białogard) oraz przecięcia linii kolejowej z ulicą Wschodnią. Te tematy także będą przedmiotem kolejnych spotkań.