Wnioski o przyznanie Pegazów Kultury. Przypominamy dotychczasowych laureatów.

Od wtorku 30 kwietnia 2019 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski rozpoczyna przyjmowanie wniosków do tegorocznych Nagród Starosty „Kołobrzeskich Pegazów Kultury”. Swój wniosek może złożyć każdy w Starostwie Powiatowym do 24 maja 2019 roku.

Już po raz dziewiąty Kołobrzeskie Pegazy Kultury przyznane zostaną w dwóch kategoriach: Twórcy Kultury i Animatora Kultury. Tak jak w latach ubiegłych, powędrują w ręce osób, które zasłużyły na nie swoją działalnością. Jednak nie tylko tej Kultury przez duże „K”, ale również kultury nieprofesjonalnej z zakątków naszego powiatu.

  • Jak co roku chcemy odnaleźć osoby, które na co dzień są niedostrzeżone, czasem nawet nieznane mieszkańcom. Każdy z Państwa może zgłaszać swoje kandydatury twórcy czy animatora kultury, pod warunkiem zebrania 10 osób, które wniosek poprą lub pisać do redakcji, portali, dziennikarzy działających na terenie miasta i powiatu, by zgłosili wytypowaną przez Państwa osobę. Liczymy na wnioski organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu, Radnych Rady Powiatu w Kołobrzegu oraz Radnych gmin Powiatu Kołobrzeskiego. Jeśli znacie Państwo takich działaczy kultury, zgłaszajcie! Niech Powiat Kołobrzeski promuje swoje rodzime talenty – mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Nagroda ma na celu docenienie i nobilitację osób działających w sferze kultury w zakresie jej animacji, a także – aktywnej twórczości. Na ogłoszenie werdyktu poczekamy do 31 maja, gdy statuetki Pegaza zostaną wręczone podczas dziewiątego Majowego Spotkania z Kulturą. O laureatach zadecyduje specjalnie powołana Kapituła, składająca się, jak co roku, z redaktorów i dziennikarzy działających na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

Przypomnijmy laureatów:
2011: statuetkę Kołobrzeskiego Pegaza w kategorii Animator Kultury otrzymał Jerzy Ściesiński, w kategorii Twórca Kultury – STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA MORKA.
2012: laureatką w kategorii Animator Kultury została Elżbieta Kamińska, w kategorii Twórca Kultury – Magdalena Gauer.
2013: statuetka w kategorii Animator Kultury powędrowała w ręce Elżbiety Polak, w kategorii Twórca Kultury do Zespołu CISZA JAK TA.
2014: w kategorii Animator Kultury Pegaz trafił do Katarzyny Pechman, w kategorii Twórca Kultury dla Katarzyny Zawadzkiej.
2015: Kołobrzeski Pegaz Kultury w kategorii Animator Kultury pofrunął do Jarosława Bogusławskiego, w kategorii Twórca Kultury do zespołu PODLOTKI  z Gościna.
2016 to Pegaz w kategorii Animator Kultury dla Roberta Maziarza, w kategorii Twórca Kultury statuetka trafiła do Zbigniewa Nowaka.
2017: Pegaz w kategorii Animator Kultury powędrował do dwóch osób: Jolanty Wójcik – Oszmaniec oraz Mariusza Górnisiewicza. W kategorii Twórca Kultury statuetkę odebrała Elżbieta Waszczuk.
2018 to statuetka Pegaza w kategorii Animator Kultury dla Kamila Czarneckiego, a w kategorii Twórca Kultury dla Piotra Bednarskiego.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej pokój nr 3 w Starostwie Powiatowym do 24 maja br. osobiście lub wysyłając na adres mailowy: promocja@powiat.kolobrzeg.pl

Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel.: 94 35 476 18 wew. 133, 191.