PSL odmawia udziału w uroczystościach pod pomnikiem Piłsudskiego. „To szacunek do historii”

Polskie Stronnictwo Ludowe Zarząd Powiatowy wydało oświadczenie, w którym informuje, że w uroczystościach majowych bierze udział tylko w części mszy za ojczyznę. Rezygnacja ze wzięcia udziału w dalszej części jest podyktowana sprzeciwem PSL wobec planowanego przeprowadzenia jej pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i przypomina jego słowa: „Konstytuta – prostytuta”. 

Dla nas, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego nie do przyjęcia jest fakt składania wiązanek kwiatów i czczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem osoby, która przeprowadziła przewrót majowy 1926 roku, w wyniku którego obalono legalny rząd Wincentego Witosa i Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Przypomnijmy, że w czasie zamachu zginęło 215 żołnierzy i 164 cywilów. To cena, którą zapłaciło społeczeństwo za ambicje Piłsudskiego. Następstwa przewrotu były jeszcze dalej idące. Osłabił państwo, zablokował rozój nowoczesnej armii i podzielił społeczeństwo. Przewrót nie przyniósł zapowiadanej sanacji stosunków politycznych. Za to pokazał twarz Józefa Piłsudskiego, który w zacięty, brutalny sposób internował opozycję i doprowadził do procesu brzeskiego.
Marszałek swoje rządy oparł na zaufanych generałach i wyższych oficerach, którzy podobnie jak on nie potrafili myśleć w pryzmacie państwa, lecz własnej korzyści i większej władzy. Przewrót majowy 1926 roku przerwał proces demokratyzacji kraju i jest na pewno jednym z niechlubnych rozdziałów w historii państwa Polskiego.
Do dziś polski premier, wybitny przywódca Wincenty Witos nie został zrehabilitowany w świetle obowiązującego prawa za haniebny wyrok w procesie brzeskim

  • czytamy w oświadczeniu Zarządu PSL.

Jak podsumowuje Zarząd PSL, odmowa wzięcia udziału pod pomnikiem J. Piłsudskiego jest podyktowana szacunkiem do historii i dążeniem do propagowania prawdy historycznej. W ten sposób PSL chce pokazać nieprzemyślany wybór miejsca do przeprowadzenia uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  • To szczególnie ważne w czasach, kiedy zaczynamy dostrzegać konstytucyjny deficyt. „Konstytuta – prostytuta”tak o ustawie zasadniczej mówił Piłsudski. Pamiętajmy o tym – zauważa Zarząd.

Dodajmy, że PSL w tej sprawie jest konsekwentny, to nie pierwsza odmowa udziału w uroczystościach pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.