45.Finał Olimpiady Geograficznej w Kołobrzegu

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Kołobrzegu w dniach od 11 do 14 kwietnia 2019 r. będzie gospodarzem zawodów finałowych 45. Olimpiady Geograficznej. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Geograficznej afiliowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

W imprezie uczestniczyć będzie ponad 200 gości z całej Polski, w tym: 120 najlepszych uczniów reprezentujących wszystkie województwa (3 z gimnazjum, pozostali ze szkół ponadgimnazjalnych), którzy uzyskali kwalifikację do zawodów finałowych;60 opiekunów i nauczycieli geografii oraz 50 członków jury, organizatorów i wolontariuszy.

W programie zawodów dla uczniów zaplanowano m.in.: egzamin/konkurs pisemny (12.04) i ustny (14.04) w auli I LO, ćwiczenia terenowe na terenie parku nadmorskiego i uzdrowiska (12.04) oraz podczas całodniowej wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego (13.04), wykłady i prelekcje. Dla nauczycieli zaplanowano m.in. warsztaty naukowo-metodyczne (12.04), ćwiczenia terenowe: zwiedzanie Kołobrzegu, w tym rejs statkiem (12.04) oraz całodniowa wycieczka (13.04) na trasie: kopalnia borowiny, Rościno – elektrownia podwodna na Parsęcie, Podborsko – Muzeum Zimnej Wojny, Tychowo – głaz narzutowy „Trygław”, Żydowo – elektrownia szczytowo-pompowa, Kołobrzeg-Podczele – spacer przez użytek ekologiczny „Ekopark Wschodni” i ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Uroczystość otwarcia Olimpiady odbędzie się w piątek 12.04 o godz. 08.45, a ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów w niedzielę 14.04 o godz. 12.00.
Patronat honorowy nad zawodami finałowymi 45. Olimpiady Geograficznej w Kołobrzegu przyjęli: Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski oraz Anna Mieczkowska – Prezydent Kołobrzegu.