KOŁOBRZEG Smart City

W ramach projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE dnia 4 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Sapere Aude, na podstawie której m. in. udostępnione zostanie Stowarzyszeniu 11 komputerów do realizacji warsztatów modelowania 3D. Projekt KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE poprzez nowoczesne formy komunikacji ma zapewnić mieszkańcom swobodny dostęp do informacji, jak również zaangażować ich w kreowanie rozwoju miasta.
Warto wiedzieć, że w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt zajął 8 miejsce na 109 miast, a w swojej kategorii, tj. miasta średnie, uplasował się na 4 miejscu na 65 miast.

Zobacz prezentację: Prezentacja Smart City

Fot. UM Kołobrzeg