Rozmawiali o naprawie dróg powiatowych

W piątek 29 marca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Jarkowie odbyło się spotkanie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego, Członków Zarządu Powiatu i Wójta Gminy Rymań Mirosława Terleckiego z sołtysami i radnymi gminy z wykonawcą drogi S6. Rozmowy dotyczyły odtworzenia nawierzchni i poboczy w obrębie sołectw: Jarkowo, Kinowo i Starnin. Spotkanie było wynikiem wcześniejszych uzgodnień z sołtysami i radnymi.

Podczas zebrania ustalono, że wykonawca drogi S6 dokona przeglądu, a do czerwca dokona napraw poboczy. W kwietniu przedstawi nam także kosztorysy położenia nowych nawierzchni na powiatowych drogach eksploatowanych przy budowie S6. Na podstawie tych wyliczeń planujemy spotkanie z inwestorem – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin w celu przedstawienia im problemu i postulatów w zakresie naprawy dróg powiatowych

  • mówi Starosta Tomasz Tamborski.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg