Znęcał się, groził, w końcu przyszedł z siekierą. Został aresztowany.

Kołobrzescy policjanci zatrzymali 52-letniego mieszkańca naszego miasta który znęcał się nad swoją żoną, groził jej oraz uszkodził drzwi wejściowe do mieszkania. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie i umieszczenie go w areszcie.

O sprawie kołobrzeska policja została powiadomiona pod koniec ubiegłego roku. Z relacji przekazanej funkcjonariuszom wynikało, że mężczyzna, który zamieszkiwał pod jednym adresem wraz ze swoja żoną znęcał się nad nią wszczynając różnego rodzaju awantury. Stosował wobec niej przemoc. W grudniu ubiegłego roku Sąd zadecydował o rozwodzie z eksmisją podejrzanego. Dodatkowo wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

W tym roku pokrzywdzona zgłosiła, iż mężczyzna kilkukrotnie groził jej pozbawieniem życia, a we wtorek uszkodził jej drzwi siekierą. Zaalarmowani Policjanci o agresywnym mężczyźnie z siekierą udali się pod wskazany adres gdzie zatrzymali 52 latka.
Zebrany materiał i wykonane czynności przez mundurowych pozwoliły Komendantowi Powiatowemu Policji w Kołobrzegu wystąpić do Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego mężczyzny.
Dzisiaj sąd zastosował wobec 52-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Bicie, krzyki, awantury,znęcanie fizyczne i psychiczne – to tajemnica wielu rodzin. „To, co dzieje się w domu powinno w domu pozostać”, „to sprawa rodzinna” – w taki właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii.
Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy kto wie, że osobie z jej otoczenia dzieje się krzywda powinien stanowczo reagować.
0-22 668 70 00 – to numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „Niebieska Linia”.