Nowy pełnomocnik ds. równego traktowania (wideo)

Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska przedstawiła dziś pełnomocnika ds. równego traktowania. Na to stanowisko została mianowana Beata Schellner – wieloletnia działaczka na rzecz kobiet, współorganizatorka Kongresu Kobiet, zadeklarowana feministka i… antyklerykał. I w tym temacie ostatnie, zwłaszcza publikowane na profilu FB wpisy, wzbudziły dziś żywą dyskusję z kandydatką wśród dziennikarzy. 

Beata Schellner będzie funkcję pełnomocnika pełnić społecznie, w ustalonych dniach tygodnia, które zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym terminie. Kim jest nowy pełnomocnik?

Jest działaczką na rzecz kobiet i ich praw, związana z Kongresem Kobiet, współorganizatorka Kołobrzeskiego Kongresu Kobiet, organizatorka i inicjatorka wydarzeń i akcji społecznych dotyczących równouprawnienia i obrony praw człowieka. Ukończyła ekonomię i międzynarodowe stosunki polityczno-gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zajmowała się badaniem wdrażania polityki regionalnej Unii Europejskie w woj. Zachodniopomorskim.

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. równego traktowania należy podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, a w szczególności realizowanie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd oraz w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Dziennikarze jednak suchej nitki nie zostawili na antyklerykalnych wpisach na profilu społecznościowym nowej pełnomocnik. Pytania dotyczyły głównie tego, czy osoba mająca tak zdeklarowane poglądy może pełnić obowiązki wobec równego traktowania. Pytano również, dlaczego tylko walka o kobiety, a co na przykład sprawy dotyczące praw ojcowskich. Prezydent Anna Mieczkowska proponowała jednak, by dać szansę i ocenić po efektach pracy. Więcej w materiale wideo.

2 thoughts on “Nowy pełnomocnik ds. równego traktowania (wideo)

  1. Powiedzieć, że nie wierzy się w to co mówi ksiądz to radykalne poglądy ? Śmieszne. Dziennikarze świętsi od papieża :))))))) Czyżby chcieli zapunktować przez proboszczem ?

Komentowanie zamknięte