Medialne wydatki urzędów. Ponad pół miliona w ciągu dwóch lat.

Podsumowaliśmy wydatki na media w latach 2017-2018 zarówno z miasta, jak z ościennych gmin. Łączna kwota może przyprawić o zawrót głowy. W ciągu tych dwóch lat samorządy wydały pieniądze podatników w kwocie bliskiej 600 tysięcy. Sporo ponad pół miliona złotych. Z całej tej kwoty również w ciągu dwóch lat ponad 200 tysięcy złotych przypadło dla  portalu miastokolobrzeg.pl. 

O wydatkach gminy Kołobrzeg pisaliśmy tutaj, gmina Ustronie Morskie opisana została tutaj. Zanim przedstawimy ogólne podsumowanie, przyjrzyjmy się poszczególnym wydatkom, jakie otrzymaliśmy od pozostałych urzędów.

Gmina Miejska Kołobrzeg. O wydatki na media pytał w swojej interpelacji przewodniczący Rady Miasta Jacek Woźniak w pierwszych dniach stycznia br. Link do odpowiedzi na interpelację: tutaj. Na podstawie tej interpelacji wydatki kształtowały się w następujący sposób:

TKK w tym podsumowaniu została potraktowana “łącznie”, i należy pamiętać, że są to zsumowane wydatki na portal informacje.kolobrzeg.pl, na Radio Kołobrzeg oraz Telewizję Kablową Kołobrzeg. Z Urzędu Miasta w  obydwu badanych latach te trzy “jednostki” otrzymywały tę samą kwotę: 26.400zł. Tuż po nich jest portal e-kg.pl, który otrzymywał 16.800zł. Portal miastokolobrzeg.pl: 14.400zł. Inne media z Urzędu Miasta nie otrzymały żadnych środków.

Inaczej wygląda sprawa w spółkach miejskich.
Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji najwięcej środków w latach 2017 oraz 2018 przekazał dla portalu miastokolobrzeg.pl. W obydwu badanych latach wynosiła ona po 5.166zł. Tuż po nim niewiele mniej otrzymała Gazeta Kołobrzeska: tak w 2017, jak i w 2018 otrzymała kwotę 4.920zł. Portal e-kg.pl: 4.200zł, TKK: po 1300 zł (w obydwu badanych latach był to barter).

Miejska Energetyka Cieplna w roku 2017 przekazała dla:

Głosu Koszalińskiego: 155 zł,

TKK– 250 zł,  e-kg.pl – 5.615 zł,  miastokolobrzeg.pl– 200 zł.

W roku 2018: Głos Koszaliński: 1605,43 zł; Gazeta Kołobrzeska: 500 zł, TKK: 200 zł, e-kg.pl- 6.000 zł.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Rok 2017: TKK otrzymało łączną kwotę 5166zł, e-kg.pl: 4200zł, miastokolobrzeg.pl: 5.289zł.

W roku 2018: Gazeta Kołobrzeska: 1.107 zł, nie zmieniło się nic w TKK ani w e-kg.pl, natomiast do portalu miastokolobrzeg.pl trafiło 5.166 zł.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. W roku 2017 i 2018 wydatkował następujące kwoty: dla TKK – 1200 zł, 800 zł dla miastokolobrzeg.pl, natomiast e-kg.pl: 400 zł.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wydatkowało środki w trzech mediach. W roku 2017 najwięcej środków otrzymał portal miastokolobrzeg.pl– 6.396 zł. Prawie po tyle samo otrzymało e-kg.pl (4.800zł) i Gazeta Kołobrzeska (4.795,20zł). W roku 2018 było nieco inaczej: Gazeta Kołobrzeska nie otrzymała żadnych środków, zaś e-kg- 4.080 zł, ale i tak  najwięcej przeznaczono dla portalu miastokolobrzeg.pl-  5.904 zł.

Zarząd Portu Morskiego w ciągu obydwu badanych lat przeznaczył jedynie 80 zł dla Gazety Kołobrzeskiej.

Komunikacja Miejska. W roku 2017 środki przekazywano do następujących mediów: Głos Koszaliński: 290 zł, Gazeta Kołobrzeska: 260 zł, TKK: 1240 zł, e-kg.pl: 2600 zł, miastokolobrzeg: 2400 zł. W roku 2018: Głos Koszaliński: 450 zł, Gazeta Kołobrzeska 160 zł, TKK 1240 zł, e-kg.pl 2.600 zł, miastokolobrzeg.pl – 2.400 zł.

Razem ze wszystkich spółek oraz Urzędu Miasta media otrzymały:
2017: Głos Koszaliński: 445 zł, Gazeta Kołobrzeska: 10.055, 20 zł, TKK: 35.556 zł, e-kg.pl: 38.615 zł, miastokolobrzeg.pl: 34.651 zł.
2018: Głos Koszaliński: 2055.43 zł, Gazeta Kołobrzeska: 6.687 zł, TKK: 35.506 zł, e-kg.pl: 38.280 zł, miastokolobrzeg.pl: 33.836 zł.

Ze względu jednak na to, że były to kwoty wynikające tylko z zawartych umów, poprosiliśmy Urząd Miasta o uzupełnienie danych o wydatki “inne”, czyli o dodatkowe kwoty wykraczające poza zawarte umowy.

W roku 2017, ze względu na obowiązek publikacji niektórych ogłoszeń w mediach regionalnych (np. przetargów, sprzedaży nieruchomości, itp.), do Głosu Koszalińskiego ze środków budżetowych wpłynęło za ogłoszenia 27. 388, 68 zł.

E-kg.pl otrzymało: z Komunikacji Miejskiej – 200 zł, z SP nr 1- 300 zł;

TKK: Komunikacja Miejska – 40 zł, MOSiR- 250 zł, SP nr 1- 861 zł;

Kulisy Kołobrzeskie: Komunikacja Miejska – 400 zł, Zarząd Portu Morskiego- 600 zł, z Urzędu Miasta- 150 zł.

Gazeta Kołobrzeska: z Komunikacji Miejskiej wpłynęło 260 zł, z SP nr 1- 123 zł, Zarządu Portu Morskiego- 80 zł, Z Urzędu Miasta- 5000 zł na Galę Sportu.

Rok 2018 w wydatkach miejskich nazwanych dla jasności “inne” wyglądał następująco:
e-kg.pl: KM-200 zł, SP nr 1 – 100 zł, Urząd Miasta – 210 zł;
Gazeta Kołobrzeska: KM – 160 zł, SP nr 1 – 380 zł, MWiK – 1.107 zł, Urząd Miasta – 6. 826,50 (z czego 5 tysięcy zł na Galę Sportu, a pozostała kwota to ogłoszenia i kampania o segregacji odpadów);
Głos Koszaliński: KM-450 zł, Urząd Miasta- 21.196,11 zł (ogłoszenia jw.)
miastokolobrzeg.pl: SP nr1 – 200 zł;
Multi Conception (“także” oraz także.pl): SP nr 1 – 246 zł;
Wiadomości Kołobrzeskie: Zarząd Portu Morskiego – 1200 zł.

Środków z SP nr 1 nie ujęliśmy w wykazach. 

Posiadając dane z Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz Urzędu Gminy Ustronie Morskie, uzupełniliśmy informacje o pozostałe Gminy.

Gmina Dygowo:

w roku 2017 zleciła umieszczenie 52 ogłoszeń na kwotę 5.043,00 zł do Gazety Kołobrzeskiej oraz 2 ogłoszeń na kwotę 1.188,00 zł do Głosu Koszalińskiego, do obu gazet zlecano jedynie ogłoszenia wymagane przez realizację projektu bądź informacje o ogłoszonych przetargach.

  • w 2018r. zlecono zamieszczenie 34 ogłoszeń na kwotę 3.345,60 zł do Gazety Kołobrzeskiej (informacje o przetargach).

Gmina Gościno:

2017:  Głos Koszaliński w ramach usługi usługa promocji (w comiesięcznym dodatku REGIONY) wyniosła 1.762, 50 zł. Portal miastokolobrzeg.pl:  w 2017 r. usługa promocji wyniosła 10.000 zł.

2018: Głos Koszaliński otrzymał 10.575 zł, natomiast portal miastokolobrzeg.pl:  13.284 zł.

Gmina Rymań: 

Gmina współpracowała z Gazetą Kołobrzeską i portalem miastokolobrzeg.pl.
2017: GK – 5.412,00 zł; miastokolobrzeg.pl – 7.380 zł;
2018: GK – 5.412,00 zł; miastokolobrzeg.pl – 8.580 zł

Gmina Siemyśl:

Wójt nie podpisywał umów dotyczących współpracy Gminy z lokalnymi mediami w latach 2017 i 2018, w związku z tym nie przekazywano żadnych środków finansowych dla: Gazeta Kołobrzeska, Radio Kołobrzeg, Głos Koszaliński, Portal także.pl, Portal e-kg.pl, Portal miastokolobrzeg.pl, Portal Ok!Kolobrzeg.pl, www.niezalezne.media.

Podsumowanie: 

W zestawieniu rocznym ujęto wszystkie przedstawione we wcześniejszych materiałach oraz powyżej wydatki jednostek budżetowych zarówno z miasta, jak i z ościennych gmin, jakie przeznaczone były na media.

2017: najwięcej, bo aż 89. 031 zł, trafiło do portalu miastokolobrzeg.pl.
Połowę z tego, bo 49.015 zł odnotował portal e-kg.pl
Głos Koszaliński otrzymał środki w wysokości 40.324,18 zł.
TKK jako łącznie (portal informacje.kolobrzeg.pl, TKK oraz Radio Kołobrzeg) otrzymał kwotę 35.846 zł.
Gazeta Kołobrzeska: 33. 230, 20 zł
Multi Conception: 27. 306 zł
Wytwórnia Alfa: 1.476 zł
Kulisy Kołobrzeskie: 1.150 zł

Łącznie daje to kwotę 277. 378, 38 zł na same wydatki medialne.

 

Rok 2018:
Zdecydowanie najwięcej środków, po raz kolejny, wpłynęło do portalu miastokolobrzeg.pl – aż 126.700 zł.
Mniej niż połowę odnotował portal e-kg.pl: 57. 290
Głos Koszaliński: 43. 816, 54 zł
Gazeta Kołobrzeska: 30. 917, 50 zł
TKK: 35. 506 zł
Multi Conception: 4. 428 zł
Wytwórnia Alfa: 1. 476 zł
Wiadomości Kołobrzeskie: 1. 200 zł

Łącznie kwota: 301. 334,04 zł.

 

Łatwo można podsumować całość naszych badań wydatków medialnych. W ciągu dwóch badanych lat ze środków Gminy Miejskiej Kołobrzeg oraz pozostałych gmin miastokolobrzeg.pl odnotowało środki w wysokości  215.731 zł.
e-kg.pl: 106, 305 zł
Głos Koszaliński: 84.140,72 zł
TKK: 71. 352 zł
Gazeta Kołobrzeska: 64. 147, 70 zł
Multi Conception: 31.734 zł,
Wytwórnia Alfa: 2. 952 zł
Wiadomości Kołobrzeskie 1. 200 zł
Kulisy Kołobrzeskie: 1. 150 zł.

Razem daje to niebagatelną kwotę  578. 712, 42 zł.

Zestawienie w pliku PDF z tabelami i wykresami w większej rozdzielczości: wydatki_na_media_2017_2018_aktualizacja

Zerowe środki odnotowały dwa portale: OK! Kołobrzeg oraz niezalezne.media. 

To jednak były środki, które wpływały w poprzedniej kadencji. Tymczasem – również za sprawą zapytania przewodniczącego Jacka Woźniaka – okazuje się, że “Także” oraz także.pl podpisały na bieżący rok 2019 umowę z Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Mostów na niebagatelną kwotę w wysokości 1600 zł miesięcznie.  Rocznie da to kwotę 19.200zł – to więcej niż rocznie dotąd otrzymywało e-kg.pl, które ma zasięg o wiele większy choćby ze względu na współpracę z regionalną telewizją Gawex, o ilości fanów na portalu społecznościowym nie wspominając. Jednocześnie w styczniu reklamę w “Także” opłaciła Miejska Energetyka Cieplna w wysokości 500 zł. My jako Media Niezależne nie badaliśmy bieżącego roku i nowych umów.

Link do odpowiedzi na interpelację tutaj.

Komentarz:

Niezrozumiałym dla nas jest kompletnie przepływ aż takich środków dla jednego portalu. Nie jesteśmy od podważania zasadności wydatkowania pieniędzy publicznych, bo od tego byli poprzedni włodarze i radni poszczególnych gmin. Z pewnością jednak żadna prywatna firma nie rozdawałaby  swoich ciężko zarobionych pieniędzy na prawo i lewo, tymczasem można odnieść wrażenie, że środkami publicznymi mało kto się przejmował. Tak wyraźna hegemonia jednego prywatnego portalu rodzi pytania o zasadność i przejrzystość wydawanych środków. Tylko dzieląc środki z ubiegłego roku na miesiące wychodzi  10 tysięcy miesięcznie dla jednego, prywatnego portalu, a przypomnijmy: są to środki publiczne. Jakie są kryteria wydawania takich kwot? Czy ktoś sprawdza prawdziwy zasięg, prawdziwą oglądalność, czy tylko wystarczy, że ktoś powie o “milionach odsłon na YouTube” i już decydenci wierzą na słowo? Dla przykładu podam jedno: na portalu FB e-kg.pl ma aż o dziesięć tysięcy fanów więcej niż hegemon w tych zestawieniach, a środków finansowych wpłynęło mniej o połowę. Kto o tym decydował? W tym wszystkim jednak bardziej interesującym jest portal i gazeta “Także”. Z całym szacunkiem dla Kolegów pracujących tam wcześniej i teraz: jeśli wiadomości są niemal takie, jak u wszystkich, sam portal stoi w statystykach FB niemal bez zmian od tygodni, w dodatku był nieaktywny pół roku, nagle od nowego roku dostaje umowę na 1600 zł miesięcznie (a jak widać w danych publicznych, ma również wsparcie z innych spółek), to jaka jest zasadność takiej umowy? W mieście, gdzie większość pracuje za około 2 tysiące brutto?  Dlaczego nie bierze się pod uwagę na przykład  portalu, jakim jest OK! Kołobrzeg, gdzie zarówno aktualności, jak i reportaże czy wyszukane artykuły są serwowane niemal codziennie? Tak, wiemy, że trzeba samemu starać się o umowy. Tylko dlaczego ktoś, kto pracował na swoją opinię i zasięgi dwa lata, musi się starać – a komuś innemu takie umowy praktycznie są wręczane do podpisania? Popularnie nazywana “kablówka” to portal (o znacznie większej aktywności niż dla porównania także.pl), telewizja i radio. Medium w Kołobrzegu pod względem wizji i fonii praktycznie bez konkurencji. W zestawieniu gdzieś pośrodku wyłącznie dlatego, że umowy ma z tylko miastem, i w dodatku zadeklarowane środki są dzielone na trzy “jednostki”. Może czas, aby nowe władze opracowały prawdziwą politykę informacyjną miasta, a spółki nie szastały pieniędzmi podatników, bo ktoś dobrze zabajerował albo – co gorsza – na przykład nakazał “z góry”.  Moim oczywiście zdaniem.

Żaneta Czerwińska 

Jednocześnie informujemy – ponieważ w rewanżu za te badania i o nas pytano – że jako portal Niezależne Media ani my, ani wydawca i właściciel portalu, nie bierzemy udziału w konkursach ofert, nie świadczyliśmy żadnych usług dla miasta ani nie zamieściliśmy żadnych płatnych reklam za środki publiczne (ani prywatne) od urzędów gmin, ani od spółek czy jednostek funkcjonujących na terenie miasta. Obecnie jeszcze nie planujemy świadczyć usług reklamowych. Wychodzimy z założenia, że najpierw zdobywamy Czytelników, inwestujemy w rozwój, planujemy marketingowe działania, tworzymy rynek odbiorców, a dopiero mając ugruntowany “dorobek”, stałe zasięgi i reakcje Czytelników będziemy mogli przygotować dobrą ofertę reklamową. Nie planujemy natomiast kierować jej do jednostek budżetowych. Trudno się jednak dziwić, że większość tego nie rozumie, bo jak pokazały powyższe zestawienia, środki publicznie dla niejednego stanowią główne źródło utrzymania. Jednak to, że ktoś tak robi, nie znaczy, że my również. Nie można swoją miarą mierzyć innych. 

Redakcja Mediów Niezależnych 

2 thoughts on “Medialne wydatki urzędów. Ponad pół miliona w ciągu dwóch lat.

  1. Jak widać, życie na koszt podatnika jest wcale intratnym zajęciem 🙁

Komentowanie zamknięte