Bezkolizyjna komunikacja a inwestycje PKP

21 marca w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie, w sprawie planowanych inwestycji przez PKP. Jednym z głównych tematów było przecinanie się linii kolejowych z ulicami Myśliwską i Fredry. Omawiane były cztery różne warianty rozwiązań drogowych tak, aby komunikacja odbywała się bezkolizyjnie. W najnowszym rozwiązaniu – osiedle Ogrody będzie miało bezkolizyjną komunikację we wszystkich kierunkach.

  • Dużym problemem jest fakt, że we wszystkich wariantach linia kolejowa wchodzi w małą obwodnicę. Wstrzymałam procedurę do czasu, gdy PLK nie ustali ostatecznej linii przebiegu trakcji kolejowej. Z przepisów wynika, że mogą nas wywłaszczyć, więc w naszym interesie jest, by dobrze cały ten proces poprowadzić-mówiła A. Mieczkowska.

Prezydent podjęła decyzję o wstrzymaniu projektowania nowej ulicy łączącej ulicę Jagiellońską z ulicą Myśliwską. Dla tej inwestycji wykonany już został program funkcjonalno-użytkowy. Dopiero po uwzględnieniu ostatecznych rozwiązań wypracowanych przez PKP będzie można wrócić do stworzenia dokumentacji na nową drogę i zmienić istniejące PFU. Rozmowy dotyczyły także przesunięcia istniejącej rampy kolejowej. Obecnie miasto oczekuje na przygotowanie przez PKP kolejnych materiałów, po których Prezydent Miasta zapozna radnych Rady Miasta z najnowszymi, proponowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.