XXIII Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej

W dniach 15-16.03.2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się XXIII Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

 Patronat honorowy nad festiwalem objęła Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Przedszkole Miejskie nr 3 im. M. Montessori. Przesłuchania i koncert galowy prowadzili nauczyciele tej placówki: Dagmara Bulska oraz Justyna Stępniewska. O obsługę techniczną zadbały nauczycielki: Aleksandra Gajek, Katarzyna Azierska, Betina Tomczyk, pomoc nauczyciela  Agata Dmitrzak oraz sekretarka Wioletta Korotkin. „Wiosenny taniec” zaprezentowany przez dzieci z „TRÓJKI” na początku gali został przygotowany pod kierunkiem nauczyciela pani Violetty Mazur- Parfin.

Scenografię przygotowała wraz z pracownikami dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 Joanna Libera. Jest ona także autorką scenariusza zarówno  przesłuchań jak i koncertu galowego.

Patroni medialni XXIII edycji KFPP to Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Niezależne Media.

Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili:

Gmina Miasto Kołobrzeg, Hotel Havet, Fotoszpulka, Strefa kreatywnej zabawy BABAKUBA, Edukacyjna sala zabaw AKUKU, Math Riders, publiczne i niepubliczne placówki przedszkolne.

Każdy uczestnik festiwalu otrzymał upominki i nagrody rzeczowe. Nagrodę GRAND PRIX uhonorowano dodatkowo pamiątkową statuetką.

W festiwalu wzięło udział 68 przedszkolaków z 19 publicznych i niepublicznych placówek z Kołobrzegu, Zieleniewa, Ustronia Morskiego i Gościna. Zadaniem dzieci było solowe wykonanie jednej piosenki z dziecięcego repertuaru z podkładem muzycznym.

Prezentacje oceniało Jury w składzie:

Przewodniczący: Artur Zajkowski (mgr sztuki, wieloletni rytmik, członek Jury Międzynarodowych Festiwali Muzycznych, Kierownik Artystyczny Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej Akord),

Członkowie: Barbara Skiba- Szczepanek ( mgr sztuki, wieloletni nauczyciel muzyki, wielokrotny juror festiwalu), Jan Sokolnicki (mgr sztuki, wieloletni nauczyciel muzyki, rytmik, muzyk zespołów Kurna Chata i Rzepczyno, niejednokrotnie członek festiwalowego Jury).

WYNIKI XXIII KOŁOBRZESKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

GRAND PRIX zdobyła Izabela Waśków (kategoria wiekowa 6-latki) z Przedszkola Miejskiego nr 3. Dziewczynka zaśpiewała piosenkę pt. ,,Kochajcie czarownice”.

 

Kategoria wiekowa 3-latki

I MIEJSCE
Pola Podpryga- Przedszkole Miejskie nr 8

II MIEJSCE
Dalia Sobieska- Przedszkole w Ustroniu Morskim
Hanna Murawska- Oddział przedszkolny w ZS w Gościnie

III MIEJSCE
Helena Piotrowska- Przedszkole Miejskie nr 3

Pola Grabowska- Mały Poliglota
WYRÓŻNIENIA:
Zuzanna Sosnowska- Przedszkole Miejskie nr 1

Dorota Goluch- Przedszkole Miejskie nr 7

Hanna Ignaczyńska- Przedszkole Miejskie nr 2

Weronika Ochnio- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6

Maria Pasternak – Akademia Małego Europejczyka

Matylda Wachowska- Przedszkole Miejskie nr 10

Igor Krępa- Różany Dworek na Ogrodach

Szymon Olejniczak- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9

Hanna Niedźwiedź- Różany Dworek w Zieleniewie

Pola Prugar- Przedszkole Rodzinne Mądrowscy

Kategoria wiekowa 4-latki

I MIEJSCE

Maria Staszak – Przedszkole Miejskie nr 8

II MIEJSCE
Julia Łazuga- Przedszkole Miejskie nr 7

Nikodem Filipowicz- Przedszkole Miejskie nr 3

III MIEJSCE
Miłosz Stoszko- Słoneczny Domek
Michalina Bruśniak – Przedszkole w Ustroniu Morskim

WYRÓŻNIENIA:
Dominika Dąbrowska- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5

Wojciech Wilczyński- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9

Enika Cymerman- Oddział przedszkolny w ZS w  Gościnie

Zuzanna Serocka- Różany Dworek na Ogrodach

Aneta Stępień- Słoneczny Domek

Borys Durka- Różany Dworek w Zieleniewie

Jagoda Kulawińska- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6

Julia Musiałowska- Przedszkole Miejskie nr 2

Hanna Siedlecka- Przedszkole Miejskie nr 1

Nela Kowalska- Przedszkole Miejskie nr 10

Bianka Janicka- Mały Poliglota

Antonina Kozłowska- Morska Kraina

Kategoria wiekowa 5-latki

I MIEJSCE
Zuzanna Żukowska- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9

II MIEJSCE
Alex Siejkowski- Przedszkole Miejskie nr 2

Mira Rychel- Przedszkole Rodzinne Mądrowscy

Samanta Bunza- Przedszkole Rodzinne Mądrowscy

III MIEJSCE
Maria Pasikowska- Przedszkole Miejskie nr 3

Weronika Czapla- Przedszkole Miejskie nr 8

WYRÓŻNIENIA:
Maja Woźna- Akademia Małego Europejczyka

Lena Monieta- Przedszkole w Ustroniu Morskim

Maciej Kuśmierkowski- Przedszkole Miejskie nr 10

Róża Łysko- Przedszkole Miejskie nr 7

Zuzanna Rzewuska- Słoneczny Domek

Maria Szczerba- Przedszkole Miejskie nr 1

Maja Cichewicz – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6

Leon Gorgol- Oddział przedszkolny w ZS w  Gościnie

Zofia Haryza- Różany Dworek na Ogrodach

Lena Myśliborska- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5

Nadia Łączkowska- Mały Poligolota

Maria Myk- Ururska- Różany Dworek w Zieleniewie

Kategoria wiekowa 6-latki

I MIEJSCE
Iga Jagła- Przedszkole Miejskie nr 8

Oliwia Derewońko- Przedszkole Różany Dworek w Zieleniewie

II MIEJSCE
Nikola Bagińska- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 6

Pola Marciniak- Przedszkole w Ustroniu Morskim

III MIEJSCE
Gabriel Braun- Akademia Małego Europejczyka

WYRÓŻNIENIA:
Nadia Osiak- Morska Kraina

Filip Popławski- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9

Magdalena Więcławska- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5

Kornel Feierabend- Przedszkole Rodzinne Mądrowscy

Szymon Koczara- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6

Nadia Chrzanowska- Przedszkole Miejskie nr 1

Maja Adamska- Przedszkole Miejskie nr 7

Hanna Otrębska- Przedszkole Miejskie nr 2

Nikodem Kozłowski- Przedszkole Miejskie nr 10

Lena Zawadzka- Oddział przedszkolny w ZS w  Gościnie

Ada Herman- Mały Poliglota

Jakub Zieliński- Różany Dworek na Ogrodach.

Fot. Karol Skiba