POSP “Tryton” z absolutorium i nową umową. Zaczną szkolić ratowników.

W sobotę 16 marca w Sali konferencyjnej Portu Jachtowego w Kołobrzegu odbyło się coroczne walne zebranie Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON. Na zebraniu obecny był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztof Makowski oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, sprawozdanie finansowe oraz odczytano sprawozdanie komisji rewizyjnej. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. Podczas zebrania podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek oraz Prezesa POSP TRYTON Jacka Podolaka na kurs dla 20 ratowników dotyczący patofizjologii nurkowania i pierwszej pomocy.

W Gdyni płetwonurkowie z kołobrzeskiej Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON wezmą udział w zajęciach, które obejmują takie zagadnienia jak: wpływ środowiska wodnego na organizm, urazy ciśnieniowe, nurkowanie z zatrzymanym oddechem czy choroba dekompresyjna. Zajęcia praktyczne odbywają się w komorach dekompresyjnych. Udział w szkoleniu pozwoli na profesjonalną realizację akcji ratowniczo-poszukiwawczych w wodach morskich i śródlądowych.