Radni PiS podsumowali 100 dni w Radzie

Radni Prawa i Sprawiedliwości podsumowali dzisiaj sto dni w Radzie, odnieśli się również do stu dni prezydent Anny Mieczkowskiej. Zdaniem radnych, współpraca – tak potrzebna między radnymi a prezydentem – układa się dobrze. Padły również słowa krytyki, ale konstruktywne.

  • Przyjęliśmy postawę konstruktywnej opozycji, a więc takiej, która dyskutuje, rozmawia, poszukuje rozwiązań najlepszych dla miasta i mieszkańców. Jest to trudne zadanie, gdyż są głębokie podziały polityczne w kraju i często istnieje chęć przenoszenia ich na samorząd. My staramy się temu nie ulegać – mówił Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu radnych PiS.

To jedno, ale bardzo ważne zdanie, obrazuje całość dzisiejszej konferencji. Bez złości, bez negatywnej atmosfery, radni podsumowali swoje działania w Radzie. Pierwszym pozytywem był budżet, w którym również uwzględniono postulaty PiS. Renata Brączyk, szefowa komisji ds. Społecznych i Sportu mówiła, że komisja pracuje bardzo intensywnie. Inicjatywa “Senior plus” została wprowadzona do budżetu. 500 tysięcy w budżecie zaplanowane na zabiegi rehabilitacyjne dla tych osób. Piotr Rzepka przewodniczy Komisji Prawa. Ta komisja pracowała przy zwiększeniu budżetów osiedlowych, a będzie także przy Budżecie Obywatelskim. Komisja Prawa będzie zajmowała się również już niedługo sprawą LOT.  Krzysztof Plewko – przewodniczący Komisji Komunalnej, a także członek Komisji Mieszkaniowej, jest zadowolony ze współpracy, która inaczej się układa niż podczas kadencji Janusza Gromka. Mówił o wizytach w Urzędzie Morskim i pracy Komisji Mieszkaniowej.

  • Jestem zaskoczony też pozytywnie. Na przykład pani wiceprezydent Ilona Grędas – Wójtowicz poinformowała nas, że już pracuje nad tym, by odzyskiwać mieszkania, które zostały przydzielone, a poszły w podnajem. Co mnie bardzo cieszy, jest to naszym wspólnym działaniem.

Krzysztof Plewko z okazji Dnia Kobiet złożył życzenia wszystkim trzem paniom prezydent i wyraził nadzieję, że dalej się będzie ta współpraca układać.
Jacek Kalinowski powiedział kilka słów jako przewodniczący Komisji Skarg i Petycji. To nowa komisja, działająca od tej kadencji. Mówił między innymi o programie funkcjonalnym budowy świetlicy na “Ogrodach”. Bartosz Bieńkowski – przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury jako priorytet stawia sobie zmianę siedziby Szkoły Muzycznej. Chce również, aby niegdyś zwany SKS – Szkolny Klub Sportowy – powrócił do szkół.

Maciej Bejnarowicz przewodniczy Komisji Rewizyjnej. Podsumowując, wspomniał również o inwestycji w brzegi Parsęty.

  • Z panią prezydent współpracuje nam się dobrze, niemniej jednak apelujemy, by w większym stopniu zajęła się sprawami lokalnymi, gdyż w naszym odczuciu zajmuje się sprawami politycznymi. Oczywiście Karta Mieszkańca jest kluczowym projektem. Spotkaliśmy się, dyskutowaliśmy bardzo merytorycznie, jesteśmy w trzech czwartych usatysfakcjonowani, gdyż uważamy, że wiele rzeczy można było już wprowadzać prostym zarządzeniem. Różnimy się tym, że pani prezydent przyjęła inną koncepcję, ma do tego prawo, ale też i ponosi pełną odpowiedzialność.

Maciej Bejnarowicz wyraził również obawy, dlaczego mimo zapowiedzi nie ma rozmów na temat rozszerzenia granic miasta. Bardzo żałuje, że nie ma tej determinacji w dążeniu do realizacji tego tematu. Jak zauważył, prezydent przejęła po poprzedniku również fatalną sytuację z PKP, którą teraz trzeba ratować.

  • Wspólnie zadecydowaliśmy, że podejmiemy wspólnie wysiłek, by spróbować tę materię zmienić, by Kołobrzeg nie został zabudowany tym razem arteriami kolejowymi w sposób nadmierny – dodał przewodniczący.

Więcej w materiale wideo.