Autokary nie wjadą do centrum. Zespół nie chce całkowitej blokady ruchu na Armii Krajowej.

We wtorek 5 marca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, działającego przy Staroście Kołobrzeskim Tomaszu Tamborskim. Na zespół wpłynęło ponad 20 wniosków, m.in. ten dotyczący dot. likwidacji postoju dla autobusów przy ratuszu czy zamknięcia centrum dla ruchu pojazdów.

  • Zespół podjął decyzję, że do 31 maja tego roku Urząd Miasta uzgodni z Komunikacją Miejską zakres korzystania z przystanku autobusowego na ulicy Rzecznej i po tym uzgodnieniu opracuje projekt organizacji ruchu dotyczący likwidacji miejsca postoju autobusów przy ratuszu oraz wyprowadzi ruch autokarów ze ścisłego centrum. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący całkowitego zamknięcia dla ruchu ulicy Armii Krajowej  od  skrzyżowania z ulicą Łopuskiego – zespół nie widzi takiej możliwości do momentu wybudowania przez miasto parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kamiennej

– mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.