PE 2019: Nowe, wyższe stawki za diety w komisjach wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza podała dzisiaj nowe stawki za diety przy nadchodzących w tym roku wyborach. Już w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w późniejszych, wzrosną stawki diet dla członków Komisji o ponad 100 procent.

Jak podała w piątek, 1 marca Państwowa Komisja Wyborcza, diety wzrosną następująco:
– z 200 do 500 złotych dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP i w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
– ze 180 do 400 złotych wzrosną diety dla zastępcy przewodniczących okręgowych komisji wyborczych.
– ze 160 zł na 350 zł wzrosną diety dla członków tych komisji.

Oznacza to wzrost na poziomie przeszło 100%.

“Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych to spora odpowiedzialność, a dla wielu jej członków także nobilitacja. Zdajemy sobie sprawę, że dieta nie w każdym przypadku pokryje w pełni utracony zarobek czy koszty związane chociażby z dojazdem do siedziby komisji. Chcąc jednak w większym stopniu docenić trud, jaki w organizację wyborów wnoszą przewodniczący, zastępcy i członkowie obwodowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie podniosła stawki diet, których wysokość – co warto zaznaczyć – od kilku lat pozostawała na niezmienionym poziomie” – czytamy w informacji od  PKW.

Jednocześnie PKW zaznacza, by nie mylić stawek przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborach Prezydenta RP i wyborach do Parlamentu Europejskiego z wysokością diet przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborach wójta, burmistrza czy prezydenta. Ze względu na cztery odrębne głosowania: do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku i prezydenta, stawki były inne. Przypominamy, że pierwsze wybory – do Parlamentu Europejskiego – czekają nas już 26 maja.