Dane osobowe zostały naruszone? Prezydent kieruje sprawę do GIODO.

Prezydent Miasta Anna Mieczkowska wróciła dziś do sprawy protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wydanych decyzji o wpisie bądź odmowie wpisu do rejestru wyborców.  Prezydent szczegółowo wyjaśniła powody odmowy podpisania protokołu zwracając uwagę, że w jej ocenie protokół jest niezgodny z Statutem Miasta, gdyż naruszono zasadę bezstronnego i rzetelnego ustalenia stanu faktycznego.

Chodzi między innymi o brak ujęcia przez kontrolujących informacji o stanowisku Komisarza Wyborczego oraz stanowiska Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzonej kontroli, brak wskazania czy doszło do naruszenia konkretnych przepisów prawnych kodeksu wyborczego w sprawie spisu wyborców, powołanie się na nieaktualne przepisy kodeksu wyborczego, które obowiązywały do 31.01.2018 r., a także wątpliwości prawne dotyczące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Okazuje się, że osoba, która dopisała się do rejestru wyborców, była o to pytana przez osobę nie będącą w składzie zespołu badającego tę sprawę. Inspektor danych osobowych przygotował odpowiednią notatkę, została ona dołączona do dokumentacji -mówiła prezydent Mieczkowska.

Komplet informacji na ten temat został już wysłany do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W tej chwili urzędnicy czekają na odpowiedź i wtedy podjęte zostaną dalsze kroki.