Perły Powiatu 2019 rozdane

W 2019 roku do grona laureatów dołączyli:
Perła Powiatu za działalność społeczną trafiła w ręce Genowefy Zawadzkiej – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Słoneczko”,
Perłę Powiatu za działalność w sferze gospodarczej otrzymała Pomerania Fun Park,
Jacek Pawłowski – Prezes Fundacji Na Przekór Przeciwnościom otrzymał Perłę Powiatu w dziedzinie działalności charytatywnej.

Galę prowadziła Katarzyna Pakosińska, znana głównie z Kabaretu Moralnego Niepokoju.