Policja podsumowała rok

W Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę kołobrzeskich policjantów w 2018 roku. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś, wójtowie gmin naszego powiatu, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji, oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Jak zawsze w sali konferencyjnej zasiedli policjanci, pracownicy cywilni oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł.insp. Dariusz Hoc podsumował efekty pracy jednostki w 2018 roku. Wskazał, że zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości, ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz dążenia do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie.
W zakresie ujawniania sprawców przestępstw wskaźnik wykrywalności ogólnej wyniósł 66,4%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 54,7 %.
Z najbardziej niebezpiecznych przestępstw wykryto 67 % spraw dotyczących bójek i pobić, 87 % spraw dot. przestępstw rozbójniczych oraz w przypadku 3 odnotowanych w ubiegłym roku zabójstw wykrywalność wyniosła 100%.
W kategorii przestępstw gospodarczych w 2018 roku stwierdzonych zostało 315, wykrywalność wyniosła ponad 81%.
Zatrzymano 93 osoby za posiadanie narkotyków i zabezpieczono łącznie 8 kg tych środków.
Zatrzymano 123 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i odnotowano 78 wypadków drogowych (jest to spadek do roku poprzedniego o 20 wypadków) , w wyniku których śmierć poniosło 13 osób.
Łącznie policjanci wszczęli 2086 postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, ustalono 711 podejrzanych.
Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu podkreślił również ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.
Główny nacisk pracy profilaktycznej, jaka miała miejsce w 2018 roku, skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej, a także seniorów. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych. Kontynuowane były programy związane z bezpieczeństwem m.in. „ Bezpieczny Senior”, „ Bezpieczne Wakacje”, „ Bezpieczne Ferie”, a także autorskie programy „Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać” dotyczący gry w tzw. „trzy kubki”.
Podkreślić należy, że do wszystkich osiągniętych przez kołobrzeską komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca z służbami pozapolicyjnymi oparta na wspólnych działaniach. Za pomoc, a przede wszystkim za wsparcie finansowe przeznaczone komendant podziękował władzom powiatu oraz poszczególnych gmin.
Komendant Powiatowy mł.insp. Dariusz Hoc przedstawił priorytety pracy kołobrzeskich policjantów na 2019 rok. W dalszym ciągu będzie to m.in. popularyzacja krajowej mapy zagrożeń, wzmacnianie roli dzielnicowego w kontaktach ze społeczeństwem, ograniczenie przestępczości przy jednoczesnym wzroście wykrywalności oraz ograniczenie zdarzeń drogowych ( wypadki, osoby śmiertelne, ranne)
Podczas odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski i zaproszeni goście podziękowali policjantom za zaangażowanie i pogratulowali osiągniętych w 2018 roku wyników pracy.