Kontrola spisu wyborców przez radnych – nielegalna? Tak uważa komisarz wyborczy

Choć przed drugą turą wyborów mocno zachęcała do dopisywania się do list wyborczych jedna i druga strona, dziś tylko jedna ma zastrzeżenia co do ilości pozyskanych w ten sposób wyborców. Niedawno przeprowadzona kontrola przez Komisarza wykazała, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. To jednak nie zadowala radnych z PiS oraz OK Jacka Woźniaka – chcą przeprowadzić kontrolę we własnym zakresie. Jak jednak stwierdza komisarz wyborczy, taka kontrola będzie nielegalna. 

W piśmie nadesłanym do Prezydent Miasta Komisarz wskazuje, że “kontrolowanie prawidłowości sporządzania spisów wyborczych należy do wyłącznej kompetencji Komisarza Wyborczego. Merytoryczna kontrola ujęcia określonych osób w rejestrze może być weryfikowana jedynie na drodze postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Prezydenta Miasta, zaś organem nadzorczym w tym zakresie jest wojewoda

W podsumowaniu Komisarz uznał, że kontrola rejestru wyborców prowadzona przez członków Komisji rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w oparciu o uchwałę podjętą podczas sesji będzie nielegalna. Co z tego wynika? Do tematu wrócimy.