Marcin Racinowski nowym pełnomocnikiem

Prezydent Anna Mieczkowska przedstawiła dzisiaj nowego pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, a dokładnie: do spraw likwidacji barier architektonicznych. Jest nim Marcin Racinowski – założyciel Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych, instruktor rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, pomysłodawca i organizator turnieju STOBUD – koszykówki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W zakresie obowiązków pełnomocnika będzie m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakres jego pracy obejmie dodatkowo:
1. Nawiązanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w naszym mieście.
2. Nawiązanie współpracy z dużymi ogólnokrajowymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu współrealizacji dużych projektów.
3. Przeszkolenie kierowców autobusów Komunikacji Miejskiej w sposobach pomocy osobą z niepełnosprawnością.
4. Audyt w mieście – opisanie barier architektonicznych i możliwości ich zniwelowania.
5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy – szukanie możliwości pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz szkolenie dla pracodawców z korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
6. Współpraca z MOSiR i RCK – możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych i kulturalnych.
7. Stworzenie marki „Kołobrzeg bez barier” i promowanie miejsc, instytucji, lokali użytkowych, sklepów, ośrodków, hoteli itp., które są dostępne.
8. Projekt do stworzenia przewodnika dla osób niepełnosprawnych po naszym mieście.

  • Należy zacząć od audytu, moim marzeniem jest stworzyć miasto bez barier – mówił M. Racinowski. – Wiele trzeba w naszym mieście zrobić, między innymi na przykład przeszkolić kierowców Komunikacji Miejskiej, jak mają współpracować przy przewozie osób niepełnosprawnych. Chcemy sprawić, by wszystkie lokale i urzędy były bez barier architektonicznych. Powstanie mapa miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych – zapowiada.

Nowy pełnomocnik nie będzie zatrudniony na etat – spotykać się będzie z interesantami dwa dni w tygodniu: wtorek i czwartek (wtorek 8.00 – 11.00; czwartek 14.00 – 17.00.) w siedzibie Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej, pokój 212.