Budżet uchwalony – po raz pierwszy jednomyślnie

W całej historii samorządności miasta Kołobrzeg dzisiejsza data jest bardzo znacząca: po raz pierwszy radni jednomyślnie uchwalili budżet miasta na 2019 rok.  

Więcej dyskusji wywołały interpelacje i zapytania radnych niż dyskusja nad budżetem miasta. Wszystkie kluby przedstawiły swoją opinię, z których wynikało, że realizowane będą postulaty wszystkich klubów. Uchwalony budżet pozwala na realizację wielu obietnic, w tym realizacji wyczekiwanej przez Kołobrzeżan  Karty Mieszkańca, ale też wielu innych, jak na przykład Budżetu Obywatelskiego czy “małej obwodnicy”.

  • To mały, ale milowy krok w kierunku mieszkańców. To budżet oszczędnościowy. Trzeba było wycofać rozbudowę urzędu miejskiego, gdyż najpierw trzeba rozmawiać o połączeniu miasta z gminą Kołobrzeg. Byłby to więc wydatek niegospodarny choć wiem, że warunki pracy są trudne. Rozbudowa kąpieliska – Kołobrzeg zasługuje na najwyższą jakość, a ten projekt tego nie gwarantował – uzasadniał Maciej Bejnarowicz, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Radni po jednomyślnym głosowaniu (21 głosów “za” przy przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej i tyle samo przy uchwaleniu budżetu) zakończyli ten punkt oklaskami.