Spotkanie w ramach lokalnego działania

Dzisiaj, tj. w środę 9 stycznia 2019 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu. W spotkaniu oprócz wicestarosty Jacka Kusia i Bogdana Błaszczyka – prezesa Grupy, wzięli udział wójtowie gmin powiatu kołobrzeskiego.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania RLGD, w którym samorządy są trzonem organizacyjnym i finansowym oraz nakreślono perspektywy dalszego działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono perspektywy możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2020-2027. Zapowiedzi są optymistyczne.
Wymieniono również uwagi co do tworzenia nowego programu lokalnej strategii na zagospodarowanie środków.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg