Prezydent przedstawiła swoich zastępców. Przedstawiamy je bliżej.

Dzisiaj, tj. poniedziałek, 3 grudnia, prezydent Anna Mieczkowska przedstawiła swoich zastępców. Stanowiska wice piastować  będą dwie panie: Ilona Grędas-Wójtowicz oraz Monika Foremna-Pilarska. Obie zastępczynie złożyły dziś ślubowanie i jednocześnie od dziś rozpoczęły pracę na powierzonych stanowiskach. 

  • Podzielam wielokrotnie powtarzane jeszcze podczas kampanii wyborczej oczekiwania mieszkańców, którzy chcieli zmian i to jest właśnie moja odpowiedź na te oczekiwania – mówiła Anna Mieczkowska, prezydent miasta. – Powierzając funkcje zastępców prezydenta, powierzyłam te funkcje osobom kompetentnym, bezpartyjnym, wykształconym, osobom którym ufam. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy stulecie, kiedy Polki otrzymały prawa wyborcze i ja postanowiłam również postawić na kobiety.

W gronie najbliższych pracowników pozostał skarbnik miasta Grzegorz Czekański oraz sekretarz miasta Ewa Pełechata, rzecznikiem prezydenta pozostał,  zgodnie z przewidywaniami, Michał Kujaczyński. Podczas konferencji prezydent miasta przedstawiła również plan na najbliższe 100 dni, a głównym założeniem jest wdrożenie Karty Mieszkańca, na którą – jak twierdzi Anna Mieczkowska – Kołobrzeżanie bardzo czekają. Planowany jest ponadto audyt spółek miejskich, który przeprowadzić mają zewnętrzne firmy.

Pokrótce przedstawiamy bliżej obie panie wiceprezydent:

Ilona Grędas-Wójtowicz (zastępca prezydenta ds. społecznych) –  wykształcenie: wyższe, obecnie: studia III stopnia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie nauk prawnych. Temat rozprawy: Ochrona praw dziecka niepełnosprawnego intelektualnie do 16 roku życia. Wcześniej: Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji, studia II stopnia uzupełniające magisterskie, kierunek: prawo, stopień: magister; Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe jednoroczne: Projekty deweloperskie; Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja, Stopień: magister; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Administracja (licencjat). DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01.05.2011 r. – obecnie własna działalność gospodarcza pod nazwą Business Management
& Consulting Ilona Grędas-Wójtowicz m.in. doradztwo z zakresu hotelarstwa, działalności gospodarczej, doradztwo prawne, wynajem apartamentów.
01.02.2014 r. – 28.02.2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Regionu Kołobrzeg”
Dyrektor LOT „Regionu Kołobrzeg”
01.05.2011 r. – 30.09.2013 r. Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. (Kołobrzeg) Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny Marine Hotel*****
08.11.2011 r. – 31.05.2013 r. Marine Hotel Sp. z o.o. (Kołobrzeg) Prezes Zarządu Spółki

Monika Foremna-Pilarska (zastępca prezydenta ds. gospodarczych)
Doświadczenie zawodowe:
1995 -1997 Księgowa w biurach podatkowych: DEGA, GRACJUS
1997-1998 Księgowa w dziale finansowym w Telekomunikacji Polskiej S.A. Koszalin
1998-obecnie Adiunkt w Katedrze Rachunkowości WNE, Politechnika Koszalińska,
02.2015-08.2015 Dyrektor ds. ekonomicznych RCM sp. z o.o. w Białogardzie
02.2018-obecnie Kierownik Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Akademia Pomorska.

Wykształcenie:

licencjat/magister ekonomii Politechnika Koszalińska Wydział Ekonomii Zarządzania; doktor nauk ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; trener biznesu Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Trenera.

Dr M. Foremna – Pilarska jest osobą bez przynależności do żadnej partii.
W ramach posiadanej wiedzy i nabytych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego dokonuje transferu wiedzy do samorządu i gospodarki. Jako autorka wielu publikacji naukowych, książek oraz monografii opisuje możliwości stosowania rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę działania w biznesie. Pracuje w praktyce z pełnym wykorzystaniem znajomości narzędzi takich jak analiza finansowa czy controlling do sprawnego zarządzania finansami oraz zasobami ludzkimi w jednostkach.
Znajomość problematyki majątku i źródeł jego finansowania w jednostkach oraz korelacji kosztów i przychodów a także wpływów i wydatków daje jej pełną możliwość wykonywania zadań stojących przed zastępcą prezydenta ds. gospodarczych miasta Kołobrzeg.
O jej wyborze na stanowisko zadecydowały przede wszystkim profesjonalizm, merytoryczne podejście i wiedza z zakresu powierzonych jej zadań.