Porozumienie Woźniak – PiS rozdało stanowiska. Zwycięzca bierze wszystko.

Takiego “podziału” przewodniczących komisji stałych jeszcze nie było. Podczas dzisiejszej pierwszej sesji przewodniczącymi komisji zostali wszyscy radni klubu Prawo i Sprawiedliwość,  w tym wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Plewko również. Radne: Karolina Szarłata – Woźniak oraz Izabela Zielińska otrzymały szefostwo komisji: Uzdrowiskowej i Budżetowo – Gospodarczej.   

Klub radnych Kołobrzescy Razem otrzymał w prezencie jedną komisję – Morską, której szefuje Artur Dąbkowski. To wszystko, co klub największy pod względem ilości radnych otrzymał od „koalicji”. Jak jednak powiedziała radna Izabela Zielińska w odpowiedzi ad vocem do Wiesława Parusa:

  • …największy nie znaczy że najważniejszy.

W efekcie dzisiejszych obrad stanowiska przewodniczących komisji objęli: Rewizyjnej – Maciej Bejnarowicz; Oświaty – Bartosz Bieńkowski; Prawa i Porządku Publicznego – Piotr Rzepka; Komunalnej – Krzysztof Plewko; Spraw Społecznych i Sportu – Renata Brączyk oraz Komisji Petycji, Skarg i Wniosków – Jacek Kalinowski.