Śmierć powie ci jak żyliśmy. Archeologiczne oblicza śmierci

Wszystko, co żyje musi kiedyś umrzeć, śmierć postrzegana z tej perspektywy staje się zjawiskiem ponadczasowym, wiecznym i nieuniknionym. Dla człowieka śmierć stanowi przede wszystkim koniec życia. Nie łączymy jej z takimi terminami jak „zatrzymanie funkcji życiowych organizmu”. Oznacza to, że w większości przypadków człowiek nie rozpatruje jej w sensie biologicznym, a raczej z perspektywy straty kogoś lub czegoś. Umieranie ma mieć wymiar graniczny, w którym splatać się będą wiara i emocje, to one stanowić będą dla człowieka istotę śmierci.
Stosunek do śmierci ulega zmianie w czasie i przestrzeni. Śmierć w życiu każdej ze społeczności odgrywać będzie rolę tak istotną, że dopuszcza się możliwość oceny całej społeczności poprzez jej pryzmat.

Początek listopada i czas wspominania zmarłych jest doskonałą okazją by pochylić się nad tematyką śmierci. Przybliży nam ją osoba, której zmarli zdradzają swoje sekrety. Dnia 2 listopada o godz. 17:00 w mieszczącym się w piwnicach ratusza Muzeum Kołobrzeskim „Patria Colbergiensis”, odbędzie się wykład pt. „Śmierć powie ci jak żyliśmy. Archeologiczne oblicza śmierci”. Autorem mającej się odbyć w piątkowy wieczór prezentacji jest pracownik Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego dr Marta Chmiel – Chrzanowska.