Jakimi sprawami zajmą się radni na ostatniej sesji 7. kadencji

Już jutro odbędzie się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie miasta. Jedną z uchwał jest przeznaczenie 15 tysięcy złotych dla Powiatu Kołobrzeskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na udział w kosztach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta  oraz w kwocie 4 tysiące zł na udział w kosztach wyłapywania i odstrzału lisów na terenie miasta.

„Bytowanie dzików i lisów w wielu zamieszkałych rejonach miasta wymaga podjęcia działań zapobiegawczych, a problem dotyczy nie tylko terenów miejskich. Dziki migrują w jego granice, tutaj żerują i powodują powstawanie licznych szkód a lisy stanowią zagrożenie wystąpienia wścieklizny. Występowanie tych zwierząt na terenie miasta tym samym powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Przewidujemy, iż wspólne działania z Powiatem ograniczą skalę zniszczeń i poprawią bezpieczeństwo osób”

  • czytamy w projekcie uchwały.

Inną zmianą budżetową będzie wydzielenie z dotacji podmiotowej – z zasady przeznaczonej na wydatki bieżące – kwoty 75.000,00 zł na dotację celową przeznaczoną na wydatki majątkowe, w szczególności na przebudowę i uzyskanie nowej przestrzeni biurowej, klimatyzację biur, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego w Regionalnym Centrum Kultury.

Po wyczerpaniu porządku obrad rozpocznie się część oficjalna, która będzie miała miejsce w Sali Koncertowej Ratusza. Choć zasadniczy porządek obrad jest krótki,  radni z pewnością będą chcieli sprawdzić swoje możliwości krasomówcze, by zabłysnąć przed wyborcami.  Początek roboczej sesji o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Na zdjęciu: pierwsze posiedzenie świeżo wybranej Rady Miasta w roku 2014. Kolejna kadencja za nami.