Sybiracki Wagon Pamięci – nowa wystawa w Muzeum

3 października w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu miał miejsce wernisaż nowej wystawy stałej pt. „Sybiracki wagon pamięci”.  Na otwarciu wystawy byli obecni liczni przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, m.in. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski,  Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, przedstawiciele Rady Muzeum Krystyna Strzyżewska, Daniel Lipski   oraz licznie przybyła na uroczystość młodzież i dzieci z kołobrzeskich szkół.

Zebranych powitał dyrektor Muzeum Aleksander Ostasz. Następnie głos zabrał Starosta Kołobrzeski, który niezwykle emocjonalnie angażował się w realizację projektu.
Na wernisażu nie zabrakło również Sybiraków, którym wystawa jest poświęcona. Ich przedstawicielka, Prezes Zarządu Kołobrzeskiego Koła Terenowego Związku Sybiraków Wanda Przybylska we wzruszającym wystąpieniu przybliżyła zebranym dzieje deportacji i wywózek w głąb ZSRR. Kapelan Garnizonu Kołobrzeg,   po krótkiej przemowie, odmówił wspólnie z zebranymi modlitwę oraz pobłogosławił wagon. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wanda Przybylska, Starosta Tomasz Tamborski oraz dyrektor Aleksander Ostasz. Po zwiedzeniu wystawy gości zaproszono na poczęstunek, gdzie serwowano m.in. znakomitą, włoską kawę z firmy CoffeDesk z Kołobrzegu, która kolejny już raz uświetnia muzealne uroczystości.

Fot. MOP Kołobrzeg