Oświadczenie europosła Czesława Hoca

W nawiązaniu do konferencji Starosty Kołobrzeskiego!

Panowie z Zarządu Powiatu sugerują, że „nic się nie da zrobić” na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu, powołania patrolu Policji Konnej w sezonie, lokalizacji brygady WOT w Kołobrzegu, gabinetu stomatologicznego w szkole, itp. Odpowiedz jest prosta: „Chcieć to móc”!

Ponadto, Państwa zdziwienie, że to europoseł przedstawia Program Prawa i Sprawiedliwości dla Powiatu. Odpowiedź także prosta:„Think globally, act locally” („Myśl globalnie, działaj lokalnie”) – stara i ciągle aktualna dewiza polityczna.

Natomiast:

1/W kwestii zmian w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu!

Przejście pod banderę Ministerstwa – podniesie prestiż Szkoły do stopnia państwowej szkoły resortowej! To powrót do dobrych tradycji, szkoły morskie były prowadzone przez właściwy resort. Dodatkowo – dofinansowanie w kwocie 2 mln zł. Szkoła wzbogaci bazę dydaktyczną i poszerzy kierunki kształcenia. Wypłynie na szerokie wody mórz i oceanów świata!

W Świnoujście – Szkoła przeszła pod banderę Ministerstwa Gospodarki Morskiej, z wielką korzyścią dla całej społeczności Szkoły i Miasta.

Ostatnio – wielkie wyróżnienie Szkoły w Świnoujściu, albowiem uczniowie tej Szkoły zostali uczestnikami Rejsu Niepodległości Dookoła Świata na „Darze Młodzieży”. Nasi uczniowie z Kołobrzegu nie mieli takiej szansy!

2/Skandalicznym i bardzo zatrważającym jest informacja Starosty Kołobrzeskiego, że z 8 mln zł subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół Morskich, Starosta 3 mln zł „zabiera”.

Zatem, gdzie podziewają się te 3 miliony?! Ponadto, Szkoły wypracowują znaczne środki z działalności własnej („zielone szkoły”, wynajem dla młodzieży i dorosłych w sezonie, itp.).

Zatem wzywam Pana Starostę Kołobrzeskiego w trybie pilnym o szczegółowe przedstawienie rozdysponowania środków z puli oświatowej, tj. tych 3 mln zł oraz podanie kwoty, ile Starostwo dodatkowo pozyskuje z działalności własnej Szkół i na jakie cele je przeznacza?

3/Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, przejście pod skrzydła Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwolni Powiat od nadmiernych nakładów, zwiększy renomę i możliwości promocji Kołobrzegu.

Zresztą warto w tym miejscu postawić pytanie o jakość i staranność w zarządzaniu i gospodarowaniu środkami Powiatu na rzecz Muzeum przez Starostę Kołobrzeskiego, skoro musiał zaciągnąć kredyt na rozszerzenie jego działalności.

Ponadto, przejście Muzeum Oręża Polskiego pod skrzydła Ministerstwa byłoby procesem, a nie nagłą decyzją! Tylko ktoś toksycznie myślący mógłby tak sądzić, że w toku opracowania strategii zasad przejęcia, Ministerstwo podejmie „rodzynki”, a pozostawi zadłużenie czy obciąży kosztami Powiat!

4/Odnośnie kontroli i audytu, prawdą jest, że bezpośrednio po wyborach, w trybie natychmiastowym dojdzie do fachowego audytu gospodarki finansowej Starostwa i do stosownych działań następczych oraz do uważnego audytu zarządzania kadrami i środkami w obu Domach Pomocy Społecznej.

W dniu jutrzejszym konferencja Prawa i Sprawiedliwości w kwestii wystąpienia Starosty Kołobrzeskiego.

Czesław Hoc, poseł do PE