Zajęcia kulinarne w „Okruszku”

Działalność wychowawczo – profilaktyczna  i informacyjno – edukacyjna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym – Kulinarne podróże po Europie: „Lepiej dobrze ugotować niż alkohol konsumować”.

 W dniach od 08 maja do 16 października 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu, odbywają  się zajęcia kulinarne, realizowane w ramach projektu: Działalność wychowawczo – profilaktyczna  i informacyjno – edukacyjna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym – Kulinarne podróże po Europie: „Lepiej dobrze ugotować niż alkohol konsumować”. Projekt dofinansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. Głównym celem realizacji  zajęć jest oddziaływanie w zakresie promowania i utrzymania abstynencji oraz dostarczanie informacji na temat sposobów spędzania wolnego czasu. Udział w zajęciach kulinarnych oraz poznanie kultury i kuchni  innych narodów pozwoli na dostarczenie  osobom niepełnosprawnym nowych doświadczeń, co  znacząco wpłynie na generalizację posiadanych umiejętności społecznych, samoobsługowych i komunikacyjnych oraz  umożliwi nabywanie nowych oraz przygotowanie do przyszłej pracy.

 

opracowała: Beata Rebelska