Staże adaptacyjne w policji

W czwartek 27 września 2018 roku podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 10.000 złotych na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. Konkretnie chodzi o dofinansowanie wyżywienia policjantów odbywających staż adaptacyjny na terenie Kołobrzegu.

Od czwartku  na ulicach naszego powiatu pojawiły się dodatkowe patrole piesze. Szeregi policjantów z kołobrzeskiej jednostki zasilili mundurowi odbywający etap adaptacji zawodowej.
Z początkiem tygodnia do kołobrzeskiej komendy skierowanych zostało kolejnych 6 policjantów, którzy pełnią służbę w ramach adaptacji zawodowej. Funkcjonariuszy wspierać będzie 2 doświadczonych funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Młodzi stażem funkcjonariusze dotychczas przeszli pozytywnie procedurę kwalifikacyjną umożliwiającą pracę w Policji. Ukończyli kurs podstawowy zwieńczony egzaminem i mają za sobą kilka tygodni pracy w macierzystych jednostkach.
Przez najbliższe tygodnie jednym z podstawowych zadań mundurowych będzie zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Służby przez nich pełnione odbywać się będą w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych, w patrolach pieszych. Adepci monitorować będą rejony parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Skupią się także na miejscach newralgicznych, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócenia porządku. Pełnienie przez wspomnianych policjantów służb możliwe jest dzięki środkom przekazanym przez Powiat Kołobrzeski.

Dzisiejsze porozumienie podpisali: Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Wicestarosta Helena Rudzis-Gruchała oraz Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł. insp. Dariusz Hoc.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg