Fratres Militiae Templi – templariusze a masoneria

Mgła tajemniczości spowija średniowiecznych Ubogich Rycerzy Świątyni, najbardziej jednak fascynuje zagadka ich popularności siedemset lat po rozbiciu zakonu rękoma papieża przez króla Francji Filipa Pięknego. Kim byli ci, których wielkiego mistrza Jakuba de Molay spalono na stosie w Paryżu a on rzucił klątwę na władców Francji i Kościoła? Czy loże wolnomularskie są spadkobiercami tradycji zakonu?

Na powyższe pytania postara się odpowiedzieć w swojej znakomitej prezentacji toruński naukowiec – dr Marek Kołyszko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 sierpnia, o godz. 18.00 w Muzeum Patria Colbergiensis, mieszczącego się w podziemiach kołobrzeskiego ratusza.

Marek Kołyszko – pracownik Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. W kręgu jego zainteresowań pozostają: staurologia – zwłaszcza krzyże karawakowe, dewocjonalia końca XVI–XVIII wieku, konserwacja zabytków metalowych, monet antycznych, nowe techniki i technologie stosowane w konserwacji zabytków metalowych. Autor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów konserwatorskich w kraju i za granicą, m.in. konserwacji „skarbu z Ptolemais” przeprowadzonej w Libii w latach 2008-2009. Autor kilkudziesięciu publikacji. Członek Rady Naukowej do Badań Interdyscyplinarnych Piastowskiego Dziedzictwa Kulturowego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia oraz Rady Muzealnej Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.