2018: Znamy termin wyborów. 21 października wybierzemy nowych radnych.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października. Rozporządzenie to zostało opublikowane w dzisiejszym Dzienniku Ustaw, a potwierdziła to również Państwowa Komisja Wyborcza. Od tej pory będzie już czas na rejestrację komitetów wyborczych.  Ich zgłoszenie powinno nastąpić w okresie od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 55 dnia przed dniem wyborów – czyli maksymalnie do dnia 26 sierpnia br.